1 De Basel III-normen voor het financiële systeem treden in werking. De Verenigde Staten verstrakken hun monetaire beleid. De aandelenmarkten kunnen in een wervelstorm terechtkomen.
...