Het aantal beursgenoteerde bedrijven dat in 2020 geen bonus heeft toegekend aan hun CEO is toegenomen, leert het jaarlijkse onderzoek van Xavier Baeten (Vlerick Business School). In 2019 had slechts 1 procent van de bedrijven geen bonus ...

Het aantal beursgenoteerde bedrijven dat in 2020 geen bonus heeft toegekend aan hun CEO is toegenomen, leert het jaarlijkse onderzoek van Xavier Baeten (Vlerick Business School). In 2019 had slechts 1 procent van de bedrijven geen bonus toegekend, vorig jaar was dat 16 procent. Boosdoener is de coronapandemie, die de omzet van de bedrijven heeft doen dalen. Baeten: "We wilden ook te weten komen wat de impact van de omzetevolutie was op de bonussen die toch werden uitgekeerd. We vonden een significant verband: de bonus daalt met 21 procent als de omzet met 10 procent afneemt. Bij een stijging van de omzet nemen de bonussen met ongeveer dezelfde grootteorde toe." Uit het onderzoek blijkt voorts dat van één op de vijf CEO's van Belgische en Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ook het vaste loon werd verminderd, meestal met 10 tot 20 procent. "Het is opvallend dat CEO's van de twee grootste brouwerijen - AB InBev en Heineken - het grootste vergoedingenverlies moesten slikken", zegt Baeten. "Zij hebben een daling van 20 procent gezien, en dat gedurende acht maanden. Voor Carlos Brito ging het basisloon van 1,46 naar 1,24 miljoen euro. Dat was een vrijwillige beslissing."