eXtra informatie op www.trends.beHet Nederlandse voorstel voor een efficiënter overheidsapparaat.
...

eXtra informatie op www.trends.beHet Nederlandse voorstel voor een efficiënter overheidsapparaat.De Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland winden er geen doekjes om: in de Nederlandse overheidsadministratie is dringend nood aan een wervingsstop. Meer nog, de komende vijf jaar zou bij onze noorderburen 10 % van de ambtenarenbanen moeten verdwijnen. In de praktijk betekent dit 40.000 jobs minder. Een operatie die tot 2,5 miljard euro besparingen zou kunnen opleveren. De afslanking zou meteen leiden tot meer slagvaardigheid, minder overbodig beleid en minder onnodige regels. Een populistisch voorstel? Zeker niet. Onderzoek wijst uit dat een afgeslankte overheid en minder overheidsuitgaven niet meteen betekenen dat de openbare dienstverlening erop achteruitgaat. Integendeel, in België gaat bijvoorbeeld 50 % van het bruto binnenlands product (bbp) door de handen van de overheid, maar qua efficiëntie bevindt ons land zich achteraan het Europese peloton. Alleen Portugal, Griekenland en Italië doen nóg slechter. Een studie van de Europese Centrale Bank (ECB) toont aan dat België qua overheidprestaties onder het Europese gemiddelde blijft. Om dat gemiddelde te bereiken moet België de kwaliteit van zijn overheidsdiensten met 5 % verbeteren. Dat kan je realiseren met een 6 %-daling van de primaire overheidsuitgaven (de uitgaven zonder rentelasten). In de praktijk betekent dit: minder overheidspersoneel. België geeft in vergelijking met andere Europese landen immers relatief veel geld uit aan ambtenarenlonen. Dat heeft natuurlijk te maken met het aantrekkelijke pensioenstelsel voor het overheidspersoneel, maar staat evenmin los van het feit dat de Belgische overheid weinig taken uitbesteedt. Het outsourcen van bijvoorbeeld beveiliging, drukkerijen of schoonmaak zou al een aardige slok op de borrel schelen. Dat heeft ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) begrepen: naast het uitbesteden van bepaalde taken aan de privésector pleit de werkgeversorganisatie nu ook voor een wervingsstop in de ambtenarij. Aangezien de komende tien jaar 40.000 ambtenaren de leeftijdsgrens van 65 jaar zullen bereiken, is een natuurlijke afvloeiing hier mogelijk. Het zou echter fout zijn om een daling van het aantal ambtenaren als een deus ex machina te beschouwen. Ook het aantal beleidsniveaus blijft een probleem. Kan iemand anno 2006 eens uitleggen welke functie de provincies hebben? En wat is de zin van een ministerie van Economische Zaken? In Nederland zijn de werkgevers duidelijk: niet alleen moet het aantal ambtenaren naar beneden, ook een aantal departementen moet worden samengevoegd. Zo pleiten onze noorderburen ervoor om Economische Zaken, Landbouw en Sociale Zaken te laten opgaan in één ministerie. Een fusie tussen Binnenlandse Zaken en Justitie zien de Nederlandse werkgeversorganisaties eveneens zitten. Voorstellen die gezien de actualiteit van de voorbije maanden (Murat, Erdal...) ook in België op zijn minst het overwegen waard zijn. Alain Mouton