op de 5 bedrijven met meer da...

op de 5 bedrijven met meer dan 50 werknemers is bereid het ziektebriefje voor één dag afwezigheid af te schaffen, leert een rondvraag van Securex.