TRENDS. Wat blijft u het meeste bij van Guy Verhofstadt?

RUDI THOMAES (VBO). "In het begin was hij een bijzonder koele minnaar van het sociaal overleg, maar hij is het VBO hoe langer, hoe meer gaan respecteren omdat hij ondervond dat hij met ons systematisch tot oplossingen kon komen.
...

RUDI THOMAES (VBO). "In het begin was hij een bijzonder koele minnaar van het sociaal overleg, maar hij is het VBO hoe langer, hoe meer gaan respecteren omdat hij ondervond dat hij met ons systematisch tot oplossingen kon komen. "Hij was af en toe bijzonder boos over de kritiek die we soms hadden op zijn regering, maar we hebben nooit de man gespeeld. In ons huis ging hij over de lippen als een 'echte toffe vent'. Hij heeft iets heel innemends en was er altijd voor ons. Als hij overtuigd raakte dat er echt iets belangrijks op het spel stond, stak hij zijn nek stevig uit. Steeds voluntarist en optimist; prozac in een wereld waar verzuring te veel de kop opsteekt." Wat is volgens u zijn grootste verdienste? THOMAES. "Dat hij de voorbije acht jaar zijn rol als eerste minister ten volle op zich heeft genomen. En dat, op basis van een maatschappelijk project. Niet iedereen ging met dat project akkoord, maar hij verwierf het respect in het noorden en het zuiden van het land, alsook in het buitenland." En zijn grootste minpunt? THOMAES. "Het primair saldo (de uitgaven van de staat zonder de rentelasten, red.). Hij heeft te veel veranderingen afgekocht op de kap van de begroting. Het primair saldo had constant moeten blijven zodat we veel beter waren voorbereid op de kosten die de vergrijzing van de bevolking zal meebrengen. De budgettaire marge die was ontstaan door de daling van de intrestlasten, werd uitgegeven. Dit had anders gemoeten." Wat had hij meer kunnen doen voor de ondernemers? THOMAES. "Hij had iets substantieels moeten doen om de kostprijs van de overheid te verminderen. Het concept van de zuinige overheid ingang doen vinden, zoals Nicolas Sarkozy in Frankrijk en Jan Peter Balkenende in Nederland. "We hebben grote werkgelegenheids- en klimaatconferenties, maar een groot debat over de taken van de overheid blijft uit. Een conferentie met topambtenaren van alle beleidsniveaus, is geen luxe. "Verhofstadts lichaamstaal spreekt boekdelen als de kwestie ter sprake komt. Nochtans kan een zuinigere overheid de sleutel zijn om de geldproblemen van het land op te lossen en financiële ruimte te creëren voor de vergrijzing en voor het aanzwengelen van de economie. Ik heb nooit begrepen waarom er niet meer inspanningen zijn gedaan om daar een politieke consensus over te laten groeien. "Een zuinigere overheid maakt een groot verschil voor de ondernemers. Het uitgespaarde geld zou naar een lastenverlaging kunnen gaan. Bovendien betekent een minder talrijke ambtenarij dat de overheidssector minder mensen wegtrekt van de private ondernemingen."