van de 45.116 Belgische webshops is de a...

van de 45.116 Belgische webshops is de afgelopen vijf jaar opgericht, berekende Inoopa voor BeCommerce, de sectororganisatie voor de e-commerce. 71 procent van de webshops is gevestigd in Vlaanderen.