De auditeur zegt dat Electrabel misbruik maakte van zijn machtspositie, onder meer door productiecapaciteit in te houden en zo de prijzen op te drijven. Als het beslissingsorgaan van de mededingingsraad die redenering volgt, dreigt een boete voor Electrabel. "Electrabel betwist categoriek de beschuldiging als zou zij de marktprijzen gemanipuleerd hebben door het achterhouden van productiecapaciteit", reageert het bedrijf. De factuur van de klanten werd volgens Electrabel "geenszins beïnvloed door de prijspieken die zich vijf jaar terug occasioneel hebben voorgedaan in België en elders in Europa".Electrabel zegt steeds gehandeld te hebben "om bij te dragen tot het behoud van het evenwicht op het net". (DLA)

De auditeur zegt dat Electrabel misbruik maakte van zijn machtspositie, onder meer door productiecapaciteit in te houden en zo de prijzen op te drijven. Als het beslissingsorgaan van de mededingingsraad die redenering volgt, dreigt een boete voor Electrabel. "Electrabel betwist categoriek de beschuldiging als zou zij de marktprijzen gemanipuleerd hebben door het achterhouden van productiecapaciteit", reageert het bedrijf. De factuur van de klanten werd volgens Electrabel "geenszins beïnvloed door de prijspieken die zich vijf jaar terug occasioneel hebben voorgedaan in België en elders in Europa".Electrabel zegt steeds gehandeld te hebben "om bij te dragen tot het behoud van het evenwicht op het net". (DLA)