De levensstandaard van de 65-plussers in ons land bevindt zich duidelijk onder het OESO-gemiddelde, zo blijkt uit het rapport. In België bedraagt het gemiddeld beschikbaar inkomen van de ouderen slechts 77 procent van het inkomen van de totale bevolking, terwijl het OESO-gemiddelde op 86 procent ligt. Enkel Zwitserland, Estland, Denemarken en Australië scoren op dat vlak slechter in het onderzoek. Toch dreigt momenteel voor nog maar relatief weinig ouderen het risico op armoede. Voor elf procent van de ouderen is dat wel het geval, tegenover 12,8 procent in de OESO-landen. Maar de ontoereikende pensioenen kunnen wel een probleem vormen voor de ouderen van morgen, zo luidt het. Voorts wordt in het rapport nogmaals benadrukt dat de Belgen op relatief jonge leeftijd de arbeidsmarkt verlaten. Het gemiddelde ligt op 59,6 jaar bij mannen en 58,7 jaar bij vrouwen: de op een na laagste leeftijd binnen de groep OESO-landen. De Parijse organisatie die de industrielanden vertegenwoordigt roept in het rapport haar lidstaten op om te waken over de levensstandaard van de ouderen. De meeste van die landen voeren momenteel hervormingen door om de kosten van de vergrijzing te beperken. "Het evenwicht tussen de financiële leefbaarheid van het pensioenstelsel en voldoende hoge pensioenen zal de komende decennia erg delicaat worden", luidt het. Volgens de organisatie zal de pensioengerechtigde leeftijd voor een volledig pensioen in 2050 in de meeste OESO-landen minstens 67 jaar moeten bedragen. (Belga)

De levensstandaard van de 65-plussers in ons land bevindt zich duidelijk onder het OESO-gemiddelde, zo blijkt uit het rapport. In België bedraagt het gemiddeld beschikbaar inkomen van de ouderen slechts 77 procent van het inkomen van de totale bevolking, terwijl het OESO-gemiddelde op 86 procent ligt. Enkel Zwitserland, Estland, Denemarken en Australië scoren op dat vlak slechter in het onderzoek. Toch dreigt momenteel voor nog maar relatief weinig ouderen het risico op armoede. Voor elf procent van de ouderen is dat wel het geval, tegenover 12,8 procent in de OESO-landen. Maar de ontoereikende pensioenen kunnen wel een probleem vormen voor de ouderen van morgen, zo luidt het. Voorts wordt in het rapport nogmaals benadrukt dat de Belgen op relatief jonge leeftijd de arbeidsmarkt verlaten. Het gemiddelde ligt op 59,6 jaar bij mannen en 58,7 jaar bij vrouwen: de op een na laagste leeftijd binnen de groep OESO-landen. De Parijse organisatie die de industrielanden vertegenwoordigt roept in het rapport haar lidstaten op om te waken over de levensstandaard van de ouderen. De meeste van die landen voeren momenteel hervormingen door om de kosten van de vergrijzing te beperken. "Het evenwicht tussen de financiële leefbaarheid van het pensioenstelsel en voldoende hoge pensioenen zal de komende decennia erg delicaat worden", luidt het. Volgens de organisatie zal de pensioengerechtigde leeftijd voor een volledig pensioen in 2050 in de meeste OESO-landen minstens 67 jaar moeten bedragen. (Belga)