Een deel van de Vlaamse werkzoekenden kampt met armoede en sociale uitsluiting. Ook problemen op vlak van wonen, mobiliteit of zelfbewustzijn kampen verhinderen deze groep mensen om de stap te zetten naar een duurzame job. De VDAB beschikt al langer over gespecialiseerde werk-welzijnsbemiddelaars voor deze profielen, maar in de praktijk blijkt dat het traditionele individuele aanbod van de VDAB 'niet altijd voldoende' is.

Daarom komen er dus gespecialiseerde groepstrajecten voor meer dan 700 kwetsbare werkzoekenden in Vlaanderen. In provincie Antwerpen wordt daarvoor samengewerkt met Randstad, in de andere provincies met vzw Groep Intro. Die partners gaan na wat de noden van de werkzoekende zijn, zoals bijvoorbeeld kinderopvang of een woning. 'We zetten extra in om hen duurzaam aan het werk te helpen', zegt Crevits. 'Werk emancipeert en geeft hen kansen om uit de armoede te raken.' Het project loopt tot eind 2022, en er is in totaal bijna 2,5 miljoen euro Vlaamse en Europese steun voorzien.

Een deel van de Vlaamse werkzoekenden kampt met armoede en sociale uitsluiting. Ook problemen op vlak van wonen, mobiliteit of zelfbewustzijn kampen verhinderen deze groep mensen om de stap te zetten naar een duurzame job. De VDAB beschikt al langer over gespecialiseerde werk-welzijnsbemiddelaars voor deze profielen, maar in de praktijk blijkt dat het traditionele individuele aanbod van de VDAB 'niet altijd voldoende' is.Daarom komen er dus gespecialiseerde groepstrajecten voor meer dan 700 kwetsbare werkzoekenden in Vlaanderen. In provincie Antwerpen wordt daarvoor samengewerkt met Randstad, in de andere provincies met vzw Groep Intro. Die partners gaan na wat de noden van de werkzoekende zijn, zoals bijvoorbeeld kinderopvang of een woning. 'We zetten extra in om hen duurzaam aan het werk te helpen', zegt Crevits. 'Werk emancipeert en geeft hen kansen om uit de armoede te raken.' Het project loopt tot eind 2022, en er is in totaal bijna 2,5 miljoen euro Vlaamse en Europese steun voorzien.