De dalende ondernemingsdynamiek blijkt onder meer uit de afname van het verschil tussen de snelst en minst snel groeiende ondernemingen. Deze waarde is een goede indicator voor de algemene dynamiek in onze economie, want geeft aan hoe snel de economie erin slaagt haar activiteit te verplaatsen naar de beste ondernemingen. De achteruitgang sinds het midden van de jaren '90 blijkt vooral te wijten aan de snelst groeiende bedrijven. Het zijn vooral de oudere firma's met meer dan 500 werknemers die er in slagen tegen de algemene trend in te gaan. Voor kleinere ondernemingen wordt het echter alsmaar moeiljiker om echt snel te groeien.

Beide onderzoekers hebben geen directe verklaring voor deze evolutie. 'Wel zien we ondanks de verschillende economieën en regelgeving grote gelijkenissen tussen België en de VS.' De oorzaak dient derhalve niet gezocht in maatregelen zoals het al dan niet taxeren of reguleren van een bepaalde activiteit, maar in internationale evoluties zoals de opkomst van internet en (Aziatische) groeimarkten waarop grotere firma's beter kunnen inspelen.

'Als we de ondernemingsdynamiek willen stimuleren dienen we meer te kijken naar maatregelen die kleine firma's toelaten het vuur aan de schenen te leggen van globale supersterren, eerder dan het blind stimuleren van starters of bedrijven die niet de ambitie hebben een blijvende impact op hun sector te hebben', aldus Bijnens en Konings.

De dalende ondernemingsdynamiek blijkt onder meer uit de afname van het verschil tussen de snelst en minst snel groeiende ondernemingen. Deze waarde is een goede indicator voor de algemene dynamiek in onze economie, want geeft aan hoe snel de economie erin slaagt haar activiteit te verplaatsen naar de beste ondernemingen. De achteruitgang sinds het midden van de jaren '90 blijkt vooral te wijten aan de snelst groeiende bedrijven. Het zijn vooral de oudere firma's met meer dan 500 werknemers die er in slagen tegen de algemene trend in te gaan. Voor kleinere ondernemingen wordt het echter alsmaar moeiljiker om echt snel te groeien. Beide onderzoekers hebben geen directe verklaring voor deze evolutie. 'Wel zien we ondanks de verschillende economieën en regelgeving grote gelijkenissen tussen België en de VS.' De oorzaak dient derhalve niet gezocht in maatregelen zoals het al dan niet taxeren of reguleren van een bepaalde activiteit, maar in internationale evoluties zoals de opkomst van internet en (Aziatische) groeimarkten waarop grotere firma's beter kunnen inspelen. 'Als we de ondernemingsdynamiek willen stimuleren dienen we meer te kijken naar maatregelen die kleine firma's toelaten het vuur aan de schenen te leggen van globale supersterren, eerder dan het blind stimuleren van starters of bedrijven die niet de ambitie hebben een blijvende impact op hun sector te hebben', aldus Bijnens en Konings.