Unizo bevroeg 646 kmo-bazen. Volgens zeven op de tien bazen zijn de verlofnemende werknemers niet minder gemotiveerd dan anderen, en zes op de tien vindt hen niet minder loyaal. Slechts bij twee op de tien krijgen werknemers in een verlofstelsel minder kans op promotie of loonsverhoging. Bij de helft wordt het verlof zonder discussie toegestaan. De houding van de werkgever hangt volgens Unizo-adviseur Kris Baeten wel af van het type van verlof. Volgens Baeten is een gesprek soms wel nuttig. "Vaak zijn er andere oplossingen dan zo'n verlofstelsel. Wat meer flexibiliteit in het uurrooster kan ook al veel problemen verhelpen". Globaal pleiten drie op de vier bazen ervoor om meer flexibiliteit in de werkuren mogelijk te maken: dat zou veel verloven overbodig maken. (GEL)

Unizo bevroeg 646 kmo-bazen. Volgens zeven op de tien bazen zijn de verlofnemende werknemers niet minder gemotiveerd dan anderen, en zes op de tien vindt hen niet minder loyaal. Slechts bij twee op de tien krijgen werknemers in een verlofstelsel minder kans op promotie of loonsverhoging. Bij de helft wordt het verlof zonder discussie toegestaan. De houding van de werkgever hangt volgens Unizo-adviseur Kris Baeten wel af van het type van verlof. Volgens Baeten is een gesprek soms wel nuttig. "Vaak zijn er andere oplossingen dan zo'n verlofstelsel. Wat meer flexibiliteit in het uurrooster kan ook al veel problemen verhelpen". Globaal pleiten drie op de vier bazen ervoor om meer flexibiliteit in de werkuren mogelijk te maken: dat zou veel verloven overbodig maken. (GEL)