De studiereis naar China uit 2007 kostte 39.269 euro in plaats van de geraamde 21.000 euro. Een ambtenaar schreef daarover een lezersbrief in de krant Het Nieuwsblad, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. De man kreeg een blaam. De lezersbrief zorgde ervoor dat gewezen Vlaams minister voor Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) een onderzoek opende en de rekeningen liet controleren. Er werd nadien een deontologische code opgesteld voor Vlaamse ambtenaren die voor het werk naar het buitenland moeten. De Raad van State volgde in haar arrest een argumentatie over de onpartijdigheid van de tuchtoverheid en vernietigde de blaam. (Belga)

De studiereis naar China uit 2007 kostte 39.269 euro in plaats van de geraamde 21.000 euro. Een ambtenaar schreef daarover een lezersbrief in de krant Het Nieuwsblad, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. De man kreeg een blaam. De lezersbrief zorgde ervoor dat gewezen Vlaams minister voor Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) een onderzoek opende en de rekeningen liet controleren. Er werd nadien een deontologische code opgesteld voor Vlaamse ambtenaren die voor het werk naar het buitenland moeten. De Raad van State volgde in haar arrest een argumentatie over de onpartijdigheid van de tuchtoverheid en vernietigde de blaam. (Belga)