Het Planbureau en de FOD Economie schatten dat er tegen 2030 ongeveer 7 miljoen Vlamingen zullen zijn. Binnen 30 jaar zouden er 1 miljoen Vlamingen bij gekomen zijn. In Vlaanderen blijken ondertussen 247.553 percelen onbebouwd te zijn. "Een eenvoudige berekening zou ervan uitgaan dat die 1 miljoen Vlamingen goed zijn voor zowat 400.000 gezinnen. Dan kunnen we met die kleine 250.000 onbebouwde percelen nog ongeveer 18 à 19 jaar verder. En dan gaan we voorbij aan de huidige tendens van gezinsverdunning", aldus de VCB. Bovendien, zo benadrukt de VCB, zal de aangroei van de gezinnen niet stoppen in 2020. "Het probleem zal alleen maar erger worden. Het wordt meer dan noodzakelijk om de ruimte die nu voorzien wordt voor wonen (227.360 hectare of 16,52 procent van Vlaanderen), met inbegrip van de woonuitbreidingsgebieden, daarvoor ook maximaal te benutten." (NAJ)

Het Planbureau en de FOD Economie schatten dat er tegen 2030 ongeveer 7 miljoen Vlamingen zullen zijn. Binnen 30 jaar zouden er 1 miljoen Vlamingen bij gekomen zijn. In Vlaanderen blijken ondertussen 247.553 percelen onbebouwd te zijn. "Een eenvoudige berekening zou ervan uitgaan dat die 1 miljoen Vlamingen goed zijn voor zowat 400.000 gezinnen. Dan kunnen we met die kleine 250.000 onbebouwde percelen nog ongeveer 18 à 19 jaar verder. En dan gaan we voorbij aan de huidige tendens van gezinsverdunning", aldus de VCB. Bovendien, zo benadrukt de VCB, zal de aangroei van de gezinnen niet stoppen in 2020. "Het probleem zal alleen maar erger worden. Het wordt meer dan noodzakelijk om de ruimte die nu voorzien wordt voor wonen (227.360 hectare of 16,52 procent van Vlaanderen), met inbegrip van de woonuitbreidingsgebieden, daarvoor ook maximaal te benutten." (NAJ)