Kinepolis werd begin 2011 gedagvaard door de vzw Tentoonstellingspark van Brussel (TPB). TPB klaagde vooral de organisatie van commerciële evenementen door Kinepolis op de Heizelsite aan, volgens TPB ongeoorloofde concurrentie voor haar eigen activiteiten. Het ging vooral om business-to-businessactiviteiten. De vzw eiste een ontbinding van de exploitatieovereenkomst. Kinepolis heeft er een uitbatingsovereenkomst tot minstens 2025. De rechtbank verwerpt nu deze bewering aangezien de activiteiten van Kinepolis volledig conform zijn met de uitbating van een modern bioscoopcomplex, aldus Kinepolis. Kinepolis zegt steeds vertrouwen te hebben getoond in de gerechtelijke procedure, en is verheugd dat de rechtbank bevestigt dat zij de overeenkomst steeds te goeder trouw heeft uitgevoerd, waardoor zij haar uitbating kan voortzetten in Brussel in het belang van alle filmliefhebbers, haar medewerkers en haar bedrijfsactiviteit. (Belga)

Kinepolis werd begin 2011 gedagvaard door de vzw Tentoonstellingspark van Brussel (TPB). TPB klaagde vooral de organisatie van commerciële evenementen door Kinepolis op de Heizelsite aan, volgens TPB ongeoorloofde concurrentie voor haar eigen activiteiten. Het ging vooral om business-to-businessactiviteiten. De vzw eiste een ontbinding van de exploitatieovereenkomst. Kinepolis heeft er een uitbatingsovereenkomst tot minstens 2025. De rechtbank verwerpt nu deze bewering aangezien de activiteiten van Kinepolis volledig conform zijn met de uitbating van een modern bioscoopcomplex, aldus Kinepolis. Kinepolis zegt steeds vertrouwen te hebben getoond in de gerechtelijke procedure, en is verheugd dat de rechtbank bevestigt dat zij de overeenkomst steeds te goeder trouw heeft uitgevoerd, waardoor zij haar uitbating kan voortzetten in Brussel in het belang van alle filmliefhebbers, haar medewerkers en haar bedrijfsactiviteit. (Belga)