Volgens Wuyts zijn er 'grote' Belgische bedrijven zoals Umicore of Janssen Pharmaceutica, alsook bedrijven net over de Nederlandse grens zoals halfgeleiderfabrikant ASBL, maar die bedrijven kennen elkaar niet of nauwelijks. "De grens ligt er hardnekkig, terwijl we samenwerkingstrajecten moten opbouwen. Daarbij moet er veel aandacht voor integrale waardeketens zijn." Intensievere samenwerking leidt volgens de organisatoren tot onder meer schaalvoordelen en haalbaardere innovatie. Volgens de Nederlandse ondernemer John Blanckendaal komt het er daarbij op aan bedrijven met elkaar te laten kennismaken via netwerkmomenten. Dat er nauwelijks over grenzen heen wordt gekeken, is volgens Europees Parlementslid Philippe De Backer (Open Vld) naast een logistiek ook een financieel probleem: "Pensioenrechten kunnen bijvoorbeeld niet meegenomen worden. Lidstaten zijn niet happig om dat te veranderen, al moet een mentaliteitsveranderingen plaatsvinden," stelt hij. Antwerps provincieraadslid Michel Meeus (CD&V) vindt dat de overheden moeten meedenken om bestaande initiatieven opener te maken: "Als we over projecten zoals diepe geothermie denken, dan moet een overheid luisteren en in het kader van vergunningen en trajecten een rol spelen." Volgens Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen) zit er daar deels mee een probleem van ambtelijke verkokering. "Mits amendementen zijn we voor de omgevingsvergunning, maar er blijven momenteel schotten binnen de administratie bestaan." Volgens Peeters is het Nieuw Industrieel Beleid nog te 'ad hoc' en moet het ambitieniveau voor de Kempen en Vlaanderen hoger. (Belga)

Volgens Wuyts zijn er 'grote' Belgische bedrijven zoals Umicore of Janssen Pharmaceutica, alsook bedrijven net over de Nederlandse grens zoals halfgeleiderfabrikant ASBL, maar die bedrijven kennen elkaar niet of nauwelijks. "De grens ligt er hardnekkig, terwijl we samenwerkingstrajecten moten opbouwen. Daarbij moet er veel aandacht voor integrale waardeketens zijn." Intensievere samenwerking leidt volgens de organisatoren tot onder meer schaalvoordelen en haalbaardere innovatie. Volgens de Nederlandse ondernemer John Blanckendaal komt het er daarbij op aan bedrijven met elkaar te laten kennismaken via netwerkmomenten. Dat er nauwelijks over grenzen heen wordt gekeken, is volgens Europees Parlementslid Philippe De Backer (Open Vld) naast een logistiek ook een financieel probleem: "Pensioenrechten kunnen bijvoorbeeld niet meegenomen worden. Lidstaten zijn niet happig om dat te veranderen, al moet een mentaliteitsveranderingen plaatsvinden," stelt hij. Antwerps provincieraadslid Michel Meeus (CD&V) vindt dat de overheden moeten meedenken om bestaande initiatieven opener te maken: "Als we over projecten zoals diepe geothermie denken, dan moet een overheid luisteren en in het kader van vergunningen en trajecten een rol spelen." Volgens Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen) zit er daar deels mee een probleem van ambtelijke verkokering. "Mits amendementen zijn we voor de omgevingsvergunning, maar er blijven momenteel schotten binnen de administratie bestaan." Volgens Peeters is het Nieuw Industrieel Beleid nog te 'ad hoc' en moet het ambitieniveau voor de Kempen en Vlaanderen hoger. (Belga)