In de periode 2008-2009, op het hoogtepunt van de financiële crisis, kreeg KBC voor zo'n 7 miljard euro staatssteun van de federale en Vlaamse overheid. De bank-verzekeraar beloofde in zijn Europees herstructureringsplan om daarvan 4,7 miljard euro, zonder strafrente, uiterlijk eind volgend jaar terug te betalen. KBC betaalde begin dit jaar al 500 miljoen euro terug en wil tegen eind dit jaar nog een afbetaling verrichten, zo bevestigde Thijs opnieuw. Voor details is het echter wachten op de kapitaalverplichtingen die de Nationale Bank aan de sector zal opleggen. Momenteel heeft KBC -onder de vereisten van Bazel II- een kernkapitaalratio van 13,4 procent. Om staatssteun terug te betalen werkt de bank-verzekeraar aan een combinatie van desinvesteringen, afbouw van de risicoportefeuille en het maken van winst. Uit de verkoop van KBL, Zagiel en Kredyt Bank zal dit jaar nog 1,4 miljard euro kapitaal vrijkomen. KBC moet tegen eind 2013 nog een vijftal filialen verkopen, zoals de Russische Absolut Bank of de Antwerp Diamond Bank, maar de topman wilde niets kwijt over het verkoopproces. Op deze activa werd in het tweede kwartaal wel een omvangrijke waardevermindering geboekt, met een impact op het kapitaal van 600 miljoen euro. Thijs verwacht dat bedrag bij de verkoop te kunnen recupereren. In het kader van het Europese herstructureringsprogramma moet KBC volgend jaar nog een coupon uitbetalen aan de Vlaamse en federale overheid. Bijkomende voorwaarde daarvoor is wel dat er dan ook een dividend wordt uitgekeerd. Of dat een technisch dividend zal worden zoals in 2012 -een symbolische 1 eurocent per aandeel- of meer, is nog niet beslist. De Bazel III-norm en het beschikbare kapitaal waarover KBC zal beschikken, zullen bepalend zijn. (DTM)

In de periode 2008-2009, op het hoogtepunt van de financiële crisis, kreeg KBC voor zo'n 7 miljard euro staatssteun van de federale en Vlaamse overheid. De bank-verzekeraar beloofde in zijn Europees herstructureringsplan om daarvan 4,7 miljard euro, zonder strafrente, uiterlijk eind volgend jaar terug te betalen. KBC betaalde begin dit jaar al 500 miljoen euro terug en wil tegen eind dit jaar nog een afbetaling verrichten, zo bevestigde Thijs opnieuw. Voor details is het echter wachten op de kapitaalverplichtingen die de Nationale Bank aan de sector zal opleggen. Momenteel heeft KBC -onder de vereisten van Bazel II- een kernkapitaalratio van 13,4 procent. Om staatssteun terug te betalen werkt de bank-verzekeraar aan een combinatie van desinvesteringen, afbouw van de risicoportefeuille en het maken van winst. Uit de verkoop van KBL, Zagiel en Kredyt Bank zal dit jaar nog 1,4 miljard euro kapitaal vrijkomen. KBC moet tegen eind 2013 nog een vijftal filialen verkopen, zoals de Russische Absolut Bank of de Antwerp Diamond Bank, maar de topman wilde niets kwijt over het verkoopproces. Op deze activa werd in het tweede kwartaal wel een omvangrijke waardevermindering geboekt, met een impact op het kapitaal van 600 miljoen euro. Thijs verwacht dat bedrag bij de verkoop te kunnen recupereren. In het kader van het Europese herstructureringsprogramma moet KBC volgend jaar nog een coupon uitbetalen aan de Vlaamse en federale overheid. Bijkomende voorwaarde daarvoor is wel dat er dan ook een dividend wordt uitgekeerd. Of dat een technisch dividend zal worden zoals in 2012 -een symbolische 1 eurocent per aandeel- of meer, is nog niet beslist. De Bazel III-norm en het beschikbare kapitaal waarover KBC zal beschikken, zullen bepalend zijn. (DTM)