Dexia heeft al langer een wankele kapitaalbasis. Niet alleen staat het eigen vermogen diep in het rood, de restbank is ook structureel verlieslatend. Dat komt omdat de onkosten voor de financiering, onder meer voor de staatswaarborgen, een stuk hoger liggen dan de inkomsten. "Dexia blijft geld verliezen", beaamt De Boeck. Een kapitaalverhoging dringt zich dan ook op. Nu blijkt dat die operatie al volop wordt voorbereid. "Men werkt eraan: de staten, de centrale banken en Dexia. Iedere dag die verstrijkt, brengt ons dichter bij de beslissende dag", zegt de gedelegeerd bestuurder. Volgens hem valt de kapitaalverhoging te verwachten rond het jaareinde. "Ik weet niet of het voor het einde van het jaar zal zijn of voor begin 2013." De topman van Dexia zegt wel een idee te hebben over de omvang, maar wil zich niet over cijfers uitlaten. Het is nog niet zeker of het vers geld in één keer of in schuifjes op tafel zal worden gelegd. De kans bestaat wel dat het extra geld moet worden opgenomen in de begroting, wat betekent dat de regering elders zal moeten besparen of bijkomende inkomsten zal moeten zoeken. In elk geval is de factuur voor de overheden, in eerste instantie België en Frankrijk, want niemand anders kan of wil nog extra middelen in Dexia stoppen. (TIP)

Dexia heeft al langer een wankele kapitaalbasis. Niet alleen staat het eigen vermogen diep in het rood, de restbank is ook structureel verlieslatend. Dat komt omdat de onkosten voor de financiering, onder meer voor de staatswaarborgen, een stuk hoger liggen dan de inkomsten. "Dexia blijft geld verliezen", beaamt De Boeck. Een kapitaalverhoging dringt zich dan ook op. Nu blijkt dat die operatie al volop wordt voorbereid. "Men werkt eraan: de staten, de centrale banken en Dexia. Iedere dag die verstrijkt, brengt ons dichter bij de beslissende dag", zegt de gedelegeerd bestuurder. Volgens hem valt de kapitaalverhoging te verwachten rond het jaareinde. "Ik weet niet of het voor het einde van het jaar zal zijn of voor begin 2013." De topman van Dexia zegt wel een idee te hebben over de omvang, maar wil zich niet over cijfers uitlaten. Het is nog niet zeker of het vers geld in één keer of in schuifjes op tafel zal worden gelegd. De kans bestaat wel dat het extra geld moet worden opgenomen in de begroting, wat betekent dat de regering elders zal moeten besparen of bijkomende inkomsten zal moeten zoeken. In elk geval is de factuur voor de overheden, in eerste instantie België en Frankrijk, want niemand anders kan of wil nog extra middelen in Dexia stoppen. (TIP)