Sinds de jaren zestig int de overheid de sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen op het inkomen van drie jaar geleden. Het belangrijkste nadeel van dat systeem is dat de inning vaak niet overeenstemt met de economische activiteit van de zelfstandige. Zo kan het dat iemand een hoge bijdrage moet betalen omdat hij drie jaar voordien goed heeft geboerd, terwijl de zaken tijdens het lopende jaar minder draaien. In de wettekst van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) worden de sociale bijdragen bepaald in functie van het jaar zelf. Concreet zal het sociaal verzekeringsfonds de zelfstandige een bedrag voorstellen dat hij elk kwartaal moet betalen en dat zal worden berekend op de geïndexeerde inkomsten van het op twee na laatste jaar. Maar wanneer een zelfstandige een verhoging van de inkomsten verwacht, zal hij meer kunnen betalen. Wanneer hij lagere inkomsten vreest, zal hij mits toestemming van het sociaal verzekeringsfonds minder kunnen ophoesten. Twee jaar later volgt dan de definitieve regularisatie. De bijdragen worden immers berekend op de fiscale inkomsten. (Belga)

Sinds de jaren zestig int de overheid de sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen op het inkomen van drie jaar geleden. Het belangrijkste nadeel van dat systeem is dat de inning vaak niet overeenstemt met de economische activiteit van de zelfstandige. Zo kan het dat iemand een hoge bijdrage moet betalen omdat hij drie jaar voordien goed heeft geboerd, terwijl de zaken tijdens het lopende jaar minder draaien. In de wettekst van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) worden de sociale bijdragen bepaald in functie van het jaar zelf. Concreet zal het sociaal verzekeringsfonds de zelfstandige een bedrag voorstellen dat hij elk kwartaal moet betalen en dat zal worden berekend op de geïndexeerde inkomsten van het op twee na laatste jaar. Maar wanneer een zelfstandige een verhoging van de inkomsten verwacht, zal hij meer kunnen betalen. Wanneer hij lagere inkomsten vreest, zal hij mits toestemming van het sociaal verzekeringsfonds minder kunnen ophoesten. Twee jaar later volgt dan de definitieve regularisatie. De bijdragen worden immers berekend op de fiscale inkomsten. (Belga)