Eind juni telde het Brussels Gewest 106.837 werkzoekenden, onder wie 13.193 mensen jonger dan 25 jaar. In vergelijking met juni vorig jaar gaat het om een daling met 597 jonge werkzoekenden, of 4,3 procent. Zo bedroeg de jongerenwerkloosheidsgraad eind juni 27,6 procent. Volgens Brussels minister van Tewerkstelling Céline Fremault blijkt uit de cijfers dat de gepersonaliseerde begeleiding van jongeren zijn vruchten afwerpt. Het totale aantal werkzoekenden in het Brussels Gewest steeg op jaarbasis met 0,9 procent. Dat moet volgens Actiris echter gezien worden in de context van de demografische evolutie, die zich in Brussel scherper aftekent dan in de overige gewesten. De werkloosheidsgraad in het hoofdstedelijk gewest blijft intussen onder 20 procent en kwam eind vorige maand uit op 19,9 procent. (Belga)

Eind juni telde het Brussels Gewest 106.837 werkzoekenden, onder wie 13.193 mensen jonger dan 25 jaar. In vergelijking met juni vorig jaar gaat het om een daling met 597 jonge werkzoekenden, of 4,3 procent. Zo bedroeg de jongerenwerkloosheidsgraad eind juni 27,6 procent. Volgens Brussels minister van Tewerkstelling Céline Fremault blijkt uit de cijfers dat de gepersonaliseerde begeleiding van jongeren zijn vruchten afwerpt. Het totale aantal werkzoekenden in het Brussels Gewest steeg op jaarbasis met 0,9 procent. Dat moet volgens Actiris echter gezien worden in de context van de demografische evolutie, die zich in Brussel scherper aftekent dan in de overige gewesten. De werkloosheidsgraad in het hoofdstedelijk gewest blijft intussen onder 20 procent en kwam eind vorige maand uit op 19,9 procent. (Belga)