"De maatregelen die hiervoor al aangenomen werden zullen enkel gunstige effecten op de competitiviteit en de werkgelegenheid hebben als ze niet als bijkomende marge dienen om de brutolonen te verhogen", klinkt het bij de NBB, die vindt dat het indexmechanisme "de absorptie bemoeilijkt van de loonhandicap" van België ten opzichte van de buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland. Uit de cijfers van de NBB blijkt dat de uurloonkosten in de privésector in België met 3,7 procent toegenomen zijn in 2012 en met 2,2 procent vorig jaar. In de publieke sector bedroeg de stijging 3,1 procent in 2013, na een toename met 3,8 procent in 2012. "Maar fundamenteel blijft de loonkloof tussen België en zijn buurlanden bestaan, en dat is niet positief voor de economie. Er bestaat ontegenzeggelijk een concurrentieprobleem dat aangepakt moet worden", aldus Coene. (Belga)

"De maatregelen die hiervoor al aangenomen werden zullen enkel gunstige effecten op de competitiviteit en de werkgelegenheid hebben als ze niet als bijkomende marge dienen om de brutolonen te verhogen", klinkt het bij de NBB, die vindt dat het indexmechanisme "de absorptie bemoeilijkt van de loonhandicap" van België ten opzichte van de buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland. Uit de cijfers van de NBB blijkt dat de uurloonkosten in de privésector in België met 3,7 procent toegenomen zijn in 2012 en met 2,2 procent vorig jaar. In de publieke sector bedroeg de stijging 3,1 procent in 2013, na een toename met 3,8 procent in 2012. "Maar fundamenteel blijft de loonkloof tussen België en zijn buurlanden bestaan, en dat is niet positief voor de economie. Er bestaat ontegenzeggelijk een concurrentieprobleem dat aangepakt moet worden", aldus Coene. (Belga)