"Hoewel de herstructureringen bij de Belgische financiële ondernemingen hen toegelaten hebben om weer aan te knopen met winst en dus hun solvabiliteit op te krikken, blijven de omstandigheden van de activiteiten moeilijk, en hypothekeren ze een duurzame terugkeer naar rentabiliteit", klinkt het. Volgens de NBB resulteren de winsten die vorig jaar geboekt werden voor een groot deel uit uitzonderlijke elementen, in het bijzonder meerwaarden op effecten, die naar verwachting de komende jaren zullen verminderen, gezien de huidige lage rentes. Ook voor de resultaten van de verzekeringsondernemingen zal dat gevolgen hebben. De NBB kwam ook nog terug op de inspanningen die ondernomen zijn om de stabiliteit van het financiële systeem te verbeteren, onder meer via de nieuwe bankenwet. "De versterkte bancaire controle heeft geleid tot een herstel van het vertrouwen in de Europese banken", zo luidt het. (Belga)

"Hoewel de herstructureringen bij de Belgische financiële ondernemingen hen toegelaten hebben om weer aan te knopen met winst en dus hun solvabiliteit op te krikken, blijven de omstandigheden van de activiteiten moeilijk, en hypothekeren ze een duurzame terugkeer naar rentabiliteit", klinkt het. Volgens de NBB resulteren de winsten die vorig jaar geboekt werden voor een groot deel uit uitzonderlijke elementen, in het bijzonder meerwaarden op effecten, die naar verwachting de komende jaren zullen verminderen, gezien de huidige lage rentes. Ook voor de resultaten van de verzekeringsondernemingen zal dat gevolgen hebben. De NBB kwam ook nog terug op de inspanningen die ondernomen zijn om de stabiliteit van het financiële systeem te verbeteren, onder meer via de nieuwe bankenwet. "De versterkte bancaire controle heeft geleid tot een herstel van het vertrouwen in de Europese banken", zo luidt het. (Belga)