De Leeuw onthield zich op het punt over de aanbevelingen met betrekking tot het bezuinigingsbeleid, meer bepaald het meerjarenplan en de aanbevelingen gericht op het verlengen van de beroepsloopbaan in functie van de levensverwachting. Het tweede punt betreft de analyse van de loonkloof, "meer bepaald het punt over de loonsubsidies en de commentaar bij het automatisch loonindexeringmechanisme". De Leeuw wijst ook op het in het verslag gemaakte verband tussen loonmatiging en competitiviteit, "zonder de minste verwijzing naar de structurele tekortkomingen inzake onderzoek en ontwikkeling, innovatie of ook vorming en opleiding van werknemers". Nog volgens De Leeuw is het verder zetten van het loonblokkeringsbeleid na 2014 absoluut niet opportuun. "De tekst geeft te denken dat de lonen de grote verantwoordelijken zouden zijn voor het competitiviteitsprobleem van onze bedrijven". (Belga)

De Leeuw onthield zich op het punt over de aanbevelingen met betrekking tot het bezuinigingsbeleid, meer bepaald het meerjarenplan en de aanbevelingen gericht op het verlengen van de beroepsloopbaan in functie van de levensverwachting. Het tweede punt betreft de analyse van de loonkloof, "meer bepaald het punt over de loonsubsidies en de commentaar bij het automatisch loonindexeringmechanisme". De Leeuw wijst ook op het in het verslag gemaakte verband tussen loonmatiging en competitiviteit, "zonder de minste verwijzing naar de structurele tekortkomingen inzake onderzoek en ontwikkeling, innovatie of ook vorming en opleiding van werknemers". Nog volgens De Leeuw is het verder zetten van het loonblokkeringsbeleid na 2014 absoluut niet opportuun. "De tekst geeft te denken dat de lonen de grote verantwoordelijken zouden zijn voor het competitiviteitsprobleem van onze bedrijven". (Belga)