In 2008 en 2009 was de recessie veel dieper, maar de gevolgen voor de werkgelegenheid werden getemperd door "het massale beroep op tijdelijke werkloosheid om economische redenen", zo staat in het jaarverslag. Vorig jaar was dat veel minder het geval. "Een aantal bedrijven zit door de problemen in 2009 en de moeilijke heropleving in 2010 in een moeilijke situatie en heeft weinig geloof in de nabije toekomst. Daarom gaan ze over tot afdankingen", klinkt het. Ook de ingevoerde "responsabiliseringsbijdrage" voor bedrijven die intensief gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid, speelt mee. De werkloosheidsgraad in België steeg eind vorig jaar tot 7,4 procent, tegen 7,2 procent eind 2011. De werkgelegenheidsgraad bleef stabiel op 67,2 procent, waar België een doelstelling heeft van 73,2 procent tegen 2020. In 2012 belandde de Belgische economie opnieuw in een recessie (vanaf het tweede kwartaal daalde het bbp drie opeenvolgende kwartalen), maar de achteruitgang op jaarbasis bleef beperkt tot 0,2 procent. De NBB verwijst naar een inkrimping van de binnenlandse vraag. De consumenten gaven minder geld uit - de particuliere consumptie daalde met 0,7 procent - en spaarden meer. De spaarquote ging omhoog tot 15 procent. De ondernemingen remden hun investeringen af en de begrotingsinspanningen deden ook de overheidsconsumptie afzwakken. (FUL)

In 2008 en 2009 was de recessie veel dieper, maar de gevolgen voor de werkgelegenheid werden getemperd door "het massale beroep op tijdelijke werkloosheid om economische redenen", zo staat in het jaarverslag. Vorig jaar was dat veel minder het geval. "Een aantal bedrijven zit door de problemen in 2009 en de moeilijke heropleving in 2010 in een moeilijke situatie en heeft weinig geloof in de nabije toekomst. Daarom gaan ze over tot afdankingen", klinkt het. Ook de ingevoerde "responsabiliseringsbijdrage" voor bedrijven die intensief gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid, speelt mee. De werkloosheidsgraad in België steeg eind vorig jaar tot 7,4 procent, tegen 7,2 procent eind 2011. De werkgelegenheidsgraad bleef stabiel op 67,2 procent, waar België een doelstelling heeft van 73,2 procent tegen 2020. In 2012 belandde de Belgische economie opnieuw in een recessie (vanaf het tweede kwartaal daalde het bbp drie opeenvolgende kwartalen), maar de achteruitgang op jaarbasis bleef beperkt tot 0,2 procent. De NBB verwijst naar een inkrimping van de binnenlandse vraag. De consumenten gaven minder geld uit - de particuliere consumptie daalde met 0,7 procent - en spaarden meer. De spaarquote ging omhoog tot 15 procent. De ondernemingen remden hun investeringen af en de begrotingsinspanningen deden ook de overheidsconsumptie afzwakken. (FUL)