Het programma om geld op te halen voor de redding van banken - het European Medium Term Notes-programma (EMTN) - is na de financiële crisis blijven bestaan. Koen Algoed: "We gebruiken het nu voor de financiering van instellingen zoals de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds."

Directe financiering versus waarborg

Vroeger gingen dergelijke instellingen zelf met lange termijnleningen - en een overheidswaarborg - de kapitaalmarkt op. Nu financiert de Vlaamse overheid hen direct, met geld dat ze ophaalt via de uitgifte van obligaties.

Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting.

"Dat is goedkoper, onder meer vanwege onze betere rating op de kapitaalmarkt", zegt Algoed. "Vorig jaar konden we met Belfius Bank als Joint Runner zonder enig probleem 1,25 miljard euro via een publieke (benchmark) uitgifte (benchmark: minimum 500 miljoen euro) ophalen. Zelfs aan de toenmalige lage rentevoeten en met relatief lange looptijden tot 25 of 30 jaar. Dat toont aan dat beleggers geloven in onze overheidsobligaties."

Een ander project binnen de financiering van de Vlaamse overheid is de publiek-private samenwerking Scholen van morgen. Die organisatie bewerkstelligt met 182 scholenbouwprojecten een forse inhaalbeweging inzake schoolinfrastructuur. De Vlaamse overheid heeft zelf 25% van de aandelen en financiert het project direct en op lange termijn via de uitgifte van overheidsobligaties (voor 1,5 miljard euro).

Belfius bank bouwde een ijzersterke reputatie op in de uitgifte en plaatsing van overheidsobligaties en kortlopend schatkistpapier.

Koen Algoed: "Directe financiering via de uitgifte van overheidsobligaties is naast onze kortetermijnfinanciering met schatkistpapier (commercial paper) het belangrijkste financieringskanaal voor de financiële behoefte van onze instellingen. We werken niet met bankfinancieringen of volksleningen omdat dat relatief duurder is. Het kost bijvoorbeeld flink wat marketingcenten om een volkslening aan de man te brengen, zeker in periodes van lage rente."

Met Belfius langs financiële hoofdsteden

Voor de begeleiding van de publieke (benchmark) uitgiftes van overheidsobligaties hield de Vlaamse overheid een marktraadpleging. Algoed: "Een consortium van financiële spelers, waaronder Belfius Bank, haalde de opdracht binnen en begeleidt ons bij de publieke uitgiftes van 2016 en 2017. Belfius Bank kent de overheden in ons land natuurlijk bijzonder goed, en de bank bouwde een ijzersterke reputatie op in de uitgifte en plaatsing van overheidsobligaties en kortlopend schatkistpapier."

De waardering in de kapitaalmarkt voor die reputatie is gebleken tijdens een roadshow die de Vlaamse overheid hield in enkele financiële hoofdsteden: Amsterdam, Londen, München, Parijs... "Doel van zo'n roadshow is om Vlaanderen voor te stellen als een emittent van overheidsobligaties. En om contact te leggen met potentiële investeerders, zoals banken en verzekeraars. Tegelijk lichten we de budgettaire situatie van Vlaanderen toe en maken we duidelijk dat we een betrouwbare emittent van obligaties zijn."

De Vlaamse overheid is een betrouwbare emittent van obligaties.

Uitgifte én plaatsing van obligaties

Dankzij de publieke (benchmark) uitgifte kan de Vlaamse overheid een breed en internationaal divers publiek van investeerders en institutionele beleggers aanspreken. Belfius Bank begeleidt de Vlaamse overheid bij de voorbereidingen van de roadshows en bij de uitgifte van de obligaties. Maar de bank speelt vanuit haar technische kennis van de financiële markt ook een voorname rol bij de plaatsing ervan.

"Het tijdstip voor de emissie van obligaties moet goed gekozen zijn. Net zoals je voor de plaatsing ervan de juiste investeerders moet vinden. Belfius Bank gaf ons ook advies bij de ontwikkeling van een website waar we ons op een transparante manier als een betrouwbare emittent aan de kapitaalmarkt voorstellen. Het is van groot belang dat investeerders ons goed leren kennen als emittent. Voor de komende jaren bouwen we overigens een sterk aanbod van obligaties uit, gediversifieerd op het vlak van rente en van looptijd."

Het programma om geld op te halen voor de redding van banken - het European Medium Term Notes-programma (EMTN) - is na de financiële crisis blijven bestaan. Koen Algoed: "We gebruiken het nu voor de financiering van instellingen zoals de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds."Directe financiering versus waarborgVroeger gingen dergelijke instellingen zelf met lange termijnleningen - en een overheidswaarborg - de kapitaalmarkt op. Nu financiert de Vlaamse overheid hen direct, met geld dat ze ophaalt via de uitgifte van obligaties."Dat is goedkoper, onder meer vanwege onze betere rating op de kapitaalmarkt", zegt Algoed. "Vorig jaar konden we met Belfius Bank als Joint Runner zonder enig probleem 1,25 miljard euro via een publieke (benchmark) uitgifte (benchmark: minimum 500 miljoen euro) ophalen. Zelfs aan de toenmalige lage rentevoeten en met relatief lange looptijden tot 25 of 30 jaar. Dat toont aan dat beleggers geloven in onze overheidsobligaties."Een ander project binnen de financiering van de Vlaamse overheid is de publiek-private samenwerking Scholen van morgen. Die organisatie bewerkstelligt met 182 scholenbouwprojecten een forse inhaalbeweging inzake schoolinfrastructuur. De Vlaamse overheid heeft zelf 25% van de aandelen en financiert het project direct en op lange termijn via de uitgifte van overheidsobligaties (voor 1,5 miljard euro).Koen Algoed: "Directe financiering via de uitgifte van overheidsobligaties is naast onze kortetermijnfinanciering met schatkistpapier (commercial paper) het belangrijkste financieringskanaal voor de financiële behoefte van onze instellingen. We werken niet met bankfinancieringen of volksleningen omdat dat relatief duurder is. Het kost bijvoorbeeld flink wat marketingcenten om een volkslening aan de man te brengen, zeker in periodes van lage rente."Met Belfius langs financiële hoofdstedenVoor de begeleiding van de publieke (benchmark) uitgiftes van overheidsobligaties hield de Vlaamse overheid een marktraadpleging. Algoed: "Een consortium van financiële spelers, waaronder Belfius Bank, haalde de opdracht binnen en begeleidt ons bij de publieke uitgiftes van 2016 en 2017. Belfius Bank kent de overheden in ons land natuurlijk bijzonder goed, en de bank bouwde een ijzersterke reputatie op in de uitgifte en plaatsing van overheidsobligaties en kortlopend schatkistpapier."De waardering in de kapitaalmarkt voor die reputatie is gebleken tijdens een roadshow die de Vlaamse overheid hield in enkele financiële hoofdsteden: Amsterdam, Londen, München, Parijs... "Doel van zo'n roadshow is om Vlaanderen voor te stellen als een emittent van overheidsobligaties. En om contact te leggen met potentiële investeerders, zoals banken en verzekeraars. Tegelijk lichten we de budgettaire situatie van Vlaanderen toe en maken we duidelijk dat we een betrouwbare emittent van obligaties zijn."Uitgifte én plaatsing van obligatiesDankzij de publieke (benchmark) uitgifte kan de Vlaamse overheid een breed en internationaal divers publiek van investeerders en institutionele beleggers aanspreken. Belfius Bank begeleidt de Vlaamse overheid bij de voorbereidingen van de roadshows en bij de uitgifte van de obligaties. Maar de bank speelt vanuit haar technische kennis van de financiële markt ook een voorname rol bij de plaatsing ervan."Het tijdstip voor de emissie van obligaties moet goed gekozen zijn. Net zoals je voor de plaatsing ervan de juiste investeerders moet vinden. Belfius Bank gaf ons ook advies bij de ontwikkeling van een website waar we ons op een transparante manier als een betrouwbare emittent aan de kapitaalmarkt voorstellen. Het is van groot belang dat investeerders ons goed leren kennen als emittent. Voor de komende jaren bouwen we overigens een sterk aanbod van obligaties uit, gediversifieerd op het vlak van rente en van looptijd."