Uit het recentste rapport van de Global Sustainable Investment Alliance blijkt dat de beleggingen waarvoor ecologische, sociale en governancecriteria (ESG-criteria) gelden, tussen 2014 en 2016 met 25% zijn gestegen en goed waren voor een bedrag van 22.890 miljard dollar. Bij een dergelijke snelle en omvangrijke groei ontwikkelt het debat over ethisch investeren en over wat wel of niet ethisch is, zich snel.

WEDREN NAAR DEUGDZAAMHEID

Wie maatschappelijk verantwoord wil beleggen, moet bepalen wat goede ondernemerspraktijken zijn, en wat niet door de beugel kan en dus moet veranderen. Hoewel de meningen verdeeld zijn, kunnen we toch bepaalde tendensen onderscheiden. Diverse institutionele beleggers en hun activabeheerders hebben bijvoorbeeld campagne gevoerd om kinderarbeid uit de mondiale waardeketen te bannen, vooral in de landbouwsector, waar 60% van de kindarbeiders aan het werk zou zijn. Amundi, Europees leider in activabeheer (met meer dan 200 miljoen euro aan maatschappelijk verantwoorde beleggingen in beheer), is een van die investeerders. De beleggingsmaatschappij oefende druk uit op de producenten van cacao en tabak om hen er onder andere toe te bewegen transparanter te zijn over kinderarbeid en een beleid rond de smokkel van minderjarigen uit te werken. Dat neemt niet weg dat men investeringen in bepaalde controversiële sectoren simpelweg zou moeten verbieden. "Desinvesteren blijft een doeltreffende sanctie, maar daardoor wordt het onmogelijk om invloed op een bedrijf of een sector uit te oefenen", zegt Thierry Bogaty, directeur van Amundi Expertise ISR. "Door te blijven investeren in ondernemingen die zich inzetten om hun praktijken te verbeteren, kunnen we duurzaam ondernemen promoten bij gelijkaardige bedrijven."

ENGAGEMENT OM TE BEÏNVLOEDEN

Het ESG-beleid van Amundi berust op drie pijlers: de identifi catie van referentiemodellen (de 'best in class'), de uitsluiting van bepaalde ondernemingen en het engagement om anderen te beinvloeden over controversiële thema's, en overleg met de aandeelhouders. "Bepaalde instellingen nemen de wereld zoals hij is, maar proberen hem te verbeteren. Ze willen zich samen met de bedrijven engageren om die verbetering te realiseren", aldus Thierry Bogaty. Naast normatieve uitsluitingen voert Amundi ook een beleid rond sectoruitsluitingen (uitsluiting uit open SRI-fondsen van de tabaksproducenten en van ondernemingen die meer dan 30% van hun omzet uit steenkoolontginning halen). "Maar over het algemeen willen wij liever een constructieve dialoog aangaan met de bedrijven om hen te helpen bij het verbeteren van hun praktijken", vervolgt Thierry Bogaty. Omdat een institutionele belegger zich wil toeleggen op een bepaald ESG-thema, of omdat Amundi zelf met dat bedrijf in zee wil gaan. Via desinvesteringen worden de grootste overtreders van de ESGcriteria van de hand gedaan.

ESG-CRITERIA

Alle portefeuillebeheerders van Amundi hebben niet alleen inzage in de gebruikelijke indicatoren van de financiële situatie en de solvabiliteit van emittenten, maar ook in hun ESG-ratings. Amundi bepaalt de ESG-ratings op basis van gegevens die het van derde leveranciers krijgt. Er bestaan in totaal 36 criteria: 15 algemene en 21 specifi eke, sectorgebonden criteria. "We werken met vier ESGratingbureaus en andere externe leveranciers. Toch vinden we het erg belangrijk om uiteindelijk ons eigen referentiesysteem uit te bouwen op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Daarmee kunnen we bepalen welke bedrijven in elke sector het best presteren. Dat verschaft ons bovendien een beter beeld van de binnen een bepaalde industrietak toegepaste goede praktijken. De bedrijven kunnen zich er vervolgens toe verbinden om die goede praktijken toe te passen of te overtreffen. "Laten we water als voorbeeld nemen. Dat is een onontbeerlijk hulpmiddel voor elektriciteitsproducenten. Daarom laten we de risico's in verband met water voor die sector veel zwaarder doorwegen. Als de risico's voor alle bedrijven even zwaar zouden wegen, zouden ze allemaal goed scoren", verduidelijkt Thierry Bogaty. Alle emittenten met een G-rating (de laagste rating die Amundi toekent) worden automatisch uit de activaportefeuille uitgesloten. Voor zijn SRI-fondsen sluit Amundi bijna een derde van de MSCI World uit. "Het is een gangbare opvatting dat wie zijn beleggingsuniversum verkleint, de prestaties beperkt. Wij hebben aangetoond dat het toepassen van ESG-filters geen negatieve impact heeft op de prestaties. Meer dan 2000 studies wereldwijd tonen vandaag aan dat dit debat lijkt achterhaald", besluit Thierry Bogaty.

Gegevens op 30/09/2017, bron: Amundi.

Promotionele en niet-contractuele informatie dient op geen enkele wijze te worden beschouwd als beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling, of een uitnodiging tot kopen. Dit document is niet bedoeld om te worden gedistribueerd naar of gebruikt door personen, al dan niet gekwalifi ceerde beleggers, in een land of rechtsgebied waarvan de wetten of regelgeving dit in het bijzonder verbieden, zoals US personen gedefi nieerd in de Securities Act van 1933. Dit document is niet beoordeeld door enige regulerende instantie. Alle informatie wordt juist geacht per 30 september 2017. Amundi Asset Management is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 1 086 262 605 euro - Vennootschap voor portefeuillebeheer goedgekeurd door de AMF No. GP04000036 - hoofdkantoor 90 boulevard Pasteur, 75015 Parijs - Frankrijk - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com.

Uit het recentste rapport van de Global Sustainable Investment Alliance blijkt dat de beleggingen waarvoor ecologische, sociale en governancecriteria (ESG-criteria) gelden, tussen 2014 en 2016 met 25% zijn gestegen en goed waren voor een bedrag van 22.890 miljard dollar. Bij een dergelijke snelle en omvangrijke groei ontwikkelt het debat over ethisch investeren en over wat wel of niet ethisch is, zich snel.WEDREN NAAR DEUGDZAAMHEIDWie maatschappelijk verantwoord wil beleggen, moet bepalen wat goede ondernemerspraktijken zijn, en wat niet door de beugel kan en dus moet veranderen. Hoewel de meningen verdeeld zijn, kunnen we toch bepaalde tendensen onderscheiden. Diverse institutionele beleggers en hun activabeheerders hebben bijvoorbeeld campagne gevoerd om kinderarbeid uit de mondiale waardeketen te bannen, vooral in de landbouwsector, waar 60% van de kindarbeiders aan het werk zou zijn. Amundi, Europees leider in activabeheer (met meer dan 200 miljoen euro aan maatschappelijk verantwoorde beleggingen in beheer), is een van die investeerders. De beleggingsmaatschappij oefende druk uit op de producenten van cacao en tabak om hen er onder andere toe te bewegen transparanter te zijn over kinderarbeid en een beleid rond de smokkel van minderjarigen uit te werken. Dat neemt niet weg dat men investeringen in bepaalde controversiële sectoren simpelweg zou moeten verbieden. "Desinvesteren blijft een doeltreffende sanctie, maar daardoor wordt het onmogelijk om invloed op een bedrijf of een sector uit te oefenen", zegt Thierry Bogaty, directeur van Amundi Expertise ISR. "Door te blijven investeren in ondernemingen die zich inzetten om hun praktijken te verbeteren, kunnen we duurzaam ondernemen promoten bij gelijkaardige bedrijven."ENGAGEMENT OM TE BEÏNVLOEDENHet ESG-beleid van Amundi berust op drie pijlers: de identifi catie van referentiemodellen (de 'best in class'), de uitsluiting van bepaalde ondernemingen en het engagement om anderen te beinvloeden over controversiële thema's, en overleg met de aandeelhouders. "Bepaalde instellingen nemen de wereld zoals hij is, maar proberen hem te verbeteren. Ze willen zich samen met de bedrijven engageren om die verbetering te realiseren", aldus Thierry Bogaty. Naast normatieve uitsluitingen voert Amundi ook een beleid rond sectoruitsluitingen (uitsluiting uit open SRI-fondsen van de tabaksproducenten en van ondernemingen die meer dan 30% van hun omzet uit steenkoolontginning halen). "Maar over het algemeen willen wij liever een constructieve dialoog aangaan met de bedrijven om hen te helpen bij het verbeteren van hun praktijken", vervolgt Thierry Bogaty. Omdat een institutionele belegger zich wil toeleggen op een bepaald ESG-thema, of omdat Amundi zelf met dat bedrijf in zee wil gaan. Via desinvesteringen worden de grootste overtreders van de ESGcriteria van de hand gedaan.ESG-CRITERIAAlle portefeuillebeheerders van Amundi hebben niet alleen inzage in de gebruikelijke indicatoren van de financiële situatie en de solvabiliteit van emittenten, maar ook in hun ESG-ratings. Amundi bepaalt de ESG-ratings op basis van gegevens die het van derde leveranciers krijgt. Er bestaan in totaal 36 criteria: 15 algemene en 21 specifi eke, sectorgebonden criteria. "We werken met vier ESGratingbureaus en andere externe leveranciers. Toch vinden we het erg belangrijk om uiteindelijk ons eigen referentiesysteem uit te bouwen op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Daarmee kunnen we bepalen welke bedrijven in elke sector het best presteren. Dat verschaft ons bovendien een beter beeld van de binnen een bepaalde industrietak toegepaste goede praktijken. De bedrijven kunnen zich er vervolgens toe verbinden om die goede praktijken toe te passen of te overtreffen. "Laten we water als voorbeeld nemen. Dat is een onontbeerlijk hulpmiddel voor elektriciteitsproducenten. Daarom laten we de risico's in verband met water voor die sector veel zwaarder doorwegen. Als de risico's voor alle bedrijven even zwaar zouden wegen, zouden ze allemaal goed scoren", verduidelijkt Thierry Bogaty. Alle emittenten met een G-rating (de laagste rating die Amundi toekent) worden automatisch uit de activaportefeuille uitgesloten. Voor zijn SRI-fondsen sluit Amundi bijna een derde van de MSCI World uit. "Het is een gangbare opvatting dat wie zijn beleggingsuniversum verkleint, de prestaties beperkt. Wij hebben aangetoond dat het toepassen van ESG-filters geen negatieve impact heeft op de prestaties. Meer dan 2000 studies wereldwijd tonen vandaag aan dat dit debat lijkt achterhaald", besluit Thierry Bogaty.Gegevens op 30/09/2017, bron: Amundi.Promotionele en niet-contractuele informatie dient op geen enkele wijze te worden beschouwd als beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling, of een uitnodiging tot kopen. Dit document is niet bedoeld om te worden gedistribueerd naar of gebruikt door personen, al dan niet gekwalifi ceerde beleggers, in een land of rechtsgebied waarvan de wetten of regelgeving dit in het bijzonder verbieden, zoals US personen gedefi nieerd in de Securities Act van 1933. Dit document is niet beoordeeld door enige regulerende instantie. Alle informatie wordt juist geacht per 30 september 2017. Amundi Asset Management is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 1 086 262 605 euro - Vennootschap voor portefeuillebeheer goedgekeurd door de AMF No. GP04000036 - hoofdkantoor 90 boulevard Pasteur, 75015 Parijs - Frankrijk - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com.