Atenor is een beursgenoteerd vastgoedbedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van grootschalige stadsprojecten met aandacht voor de evolutie van het stadsleven in België, Luxemburg, Hongarije en Roemenië. Op het moment van het interview telde de portefeuille zestien projecten, goed voor maar liefst 630.000 vierkante meter omvang.

Steden en hun complexiteit

Stéphan Sonneville, CEO Atenor., Arnaud de Villeenfagne
Stéphan Sonneville, CEO Atenor. © Arnaud de Villeenfagne

Stéphan Sonneville: "We richten ons al meer dan tien jaar op steden. Het is daar dat alle economische en demografische veranderingen en innovaties zich concentreren en hun beslag krijgen. Daardoor wordt wonen en werken in steden met de dag complexer. De voorbije jaren ontwikkelden onze mensen de expertise om die complexiteit de baas te kunnen."

Typisch voor steden is dat ze met algemeen stedelijke én met lokale problemen af te rekenen hebben. "Denk aan mobiliteit in bepaalde stadsdelen - wat in alle steden geldt - en aan de snellere ontwikkeling van een of andere lokale wijk in een stad. Ons bedrijf is voldoende groot om over de algemene hindernissen te kunnen nadenken. En tegelijk begrijpen we de lokale bijzonderheden omdat we op mensenmaat werken. Zo leveren we gebouwen op die aangepast zijn aan zowel nieuwe eisen als aan een harmonieuze samenleving."

Ons bedrijf is voldoende groot om over de algemene hindernissen te kunnen nadenken en tegelijk de lokale bijzonderheden te begrijpen omdat we op mensenmaat werken.

Korte versus lange termijn

Diversificatie van financieringsbronnen en vervaldagen is, zoals voor vele andere bedrijven, ook cruciaal voor Atenor. "We hebben financieringen op korte termijn, zoals een bankkrediet, maar ook uitgiften van langetermijnobligaties is interessant, vanwege de mix van schuldeisers en vervaldagen. Het is vooral aangewezen om het bedrijfskapitaal (eigen vermogen plus financiering op lange termijn) voldoende sterk te houden en zo projecten op een langere termijn ook te kunnen financieren."

In het bijzonder voor Atenor als bouwpromotor is de mix van korte en lange termijn financiering belangrijk. Stéphan Sonneville: "Onze activiteiten strekken zich over meerdere jaren uit en we weten nooit met zekerheid hoe lang stedenbouwkundige procedures duren. Vooral voor de aankoop van bouwgronden moeten we over voldoende bedrijfskapitaal beschikken. Eenmaal de bouwvergunning voor een project er ligt, kunnen we de bouw op korte termijn financieren. Uit ervaring weten we dat een gebouw optrekken gemiddeld twee jaar duurt."

Begeleiding door Belfius

In 2010 heeft Atenor, vanwege de financiële crisis, beslist om zijn financieringsbronnen uit te breiden. "Sindsdien doen we voor de versterking van de financiële middelen een beroep op leningen via de uitgifte van obligaties. En op de diensten van Belfius Bank die met Atenor een lange vertrouwensrelatie heeft ontwikkeld. Zelfs als we weleens een andere bank inschakelen, dan nog is Belfius Bank altijd mee van de partij. Zoals in 2016 waarbij Belfius Bank optrad als Global Coordinator van een European Medium Term Notes-programma (EMTN)."

De deskundigen van Belfius Bank kennen de kapitaalmarkt financieel-technisch erg goed.

"De bank kent ons bedrijf door en door en heeft op het vlak van de uitgifte en plaatsing van bedrijfsobligaties bijzonder veel ervaring. Bovendien kennen de deskundigen in de bank de kapitaalmarkt financieel-technisch erg goed. En ook menselijk, want ze bouwen een uitstekend netwerk uit van investeerders die in bedrijfsobligaties beleggen."

Continuïteit in de projecten

Behalve de indrukwekkende kennis is ook de beschikbaarheid van Belfius Bank opmerkelijk. "Onze contacten staan altijd klaar en komen ons in onze kantoren opzoeken. Ze werken bovendien bijzonder efficiënt. Een andere belangrijke troef: als de bank de emissie van bedrijfsobligaties van Atenor heeft aanvaard, weten we zeker dat zowel de uitgifte als de plaatsing succesvol zullen verlopen. Er bestaat geen twijfel over dat we tijdig over de gewenste fondsen zullen beschikken en dat we onze projecten verder zullen kunnen ontwikkelen."

Atenor is een beursgenoteerd vastgoedbedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van grootschalige stadsprojecten met aandacht voor de evolutie van het stadsleven in België, Luxemburg, Hongarije en Roemenië. Op het moment van het interview telde de portefeuille zestien projecten, goed voor maar liefst 630.000 vierkante meter omvang.Steden en hun complexiteitStéphan Sonneville: "We richten ons al meer dan tien jaar op steden. Het is daar dat alle economische en demografische veranderingen en innovaties zich concentreren en hun beslag krijgen. Daardoor wordt wonen en werken in steden met de dag complexer. De voorbije jaren ontwikkelden onze mensen de expertise om die complexiteit de baas te kunnen."Typisch voor steden is dat ze met algemeen stedelijke én met lokale problemen af te rekenen hebben. "Denk aan mobiliteit in bepaalde stadsdelen - wat in alle steden geldt - en aan de snellere ontwikkeling van een of andere lokale wijk in een stad. Ons bedrijf is voldoende groot om over de algemene hindernissen te kunnen nadenken. En tegelijk begrijpen we de lokale bijzonderheden omdat we op mensenmaat werken. Zo leveren we gebouwen op die aangepast zijn aan zowel nieuwe eisen als aan een harmonieuze samenleving."Korte versus lange termijnDiversificatie van financieringsbronnen en vervaldagen is, zoals voor vele andere bedrijven, ook cruciaal voor Atenor. "We hebben financieringen op korte termijn, zoals een bankkrediet, maar ook uitgiften van langetermijnobligaties is interessant, vanwege de mix van schuldeisers en vervaldagen. Het is vooral aangewezen om het bedrijfskapitaal (eigen vermogen plus financiering op lange termijn) voldoende sterk te houden en zo projecten op een langere termijn ook te kunnen financieren."In het bijzonder voor Atenor als bouwpromotor is de mix van korte en lange termijn financiering belangrijk. Stéphan Sonneville: "Onze activiteiten strekken zich over meerdere jaren uit en we weten nooit met zekerheid hoe lang stedenbouwkundige procedures duren. Vooral voor de aankoop van bouwgronden moeten we over voldoende bedrijfskapitaal beschikken. Eenmaal de bouwvergunning voor een project er ligt, kunnen we de bouw op korte termijn financieren. Uit ervaring weten we dat een gebouw optrekken gemiddeld twee jaar duurt."Begeleiding door BelfiusIn 2010 heeft Atenor, vanwege de financiële crisis, beslist om zijn financieringsbronnen uit te breiden. "Sindsdien doen we voor de versterking van de financiële middelen een beroep op leningen via de uitgifte van obligaties. En op de diensten van Belfius Bank die met Atenor een lange vertrouwensrelatie heeft ontwikkeld. Zelfs als we weleens een andere bank inschakelen, dan nog is Belfius Bank altijd mee van de partij. Zoals in 2016 waarbij Belfius Bank optrad als Global Coordinator van een European Medium Term Notes-programma (EMTN).""De bank kent ons bedrijf door en door en heeft op het vlak van de uitgifte en plaatsing van bedrijfsobligaties bijzonder veel ervaring. Bovendien kennen de deskundigen in de bank de kapitaalmarkt financieel-technisch erg goed. En ook menselijk, want ze bouwen een uitstekend netwerk uit van investeerders die in bedrijfsobligaties beleggen."Continuïteit in de projectenBehalve de indrukwekkende kennis is ook de beschikbaarheid van Belfius Bank opmerkelijk. "Onze contacten staan altijd klaar en komen ons in onze kantoren opzoeken. Ze werken bovendien bijzonder efficiënt. Een andere belangrijke troef: als de bank de emissie van bedrijfsobligaties van Atenor heeft aanvaard, weten we zeker dat zowel de uitgifte als de plaatsing succesvol zullen verlopen. Er bestaat geen twijfel over dat we tijdig over de gewenste fondsen zullen beschikken en dat we onze projecten verder zullen kunnen ontwikkelen."