Op korte termijn blijkt de indexering wel een nadelige invloed te hebben op de Belgische competitiviteit, met een daling van het marktaandeel tot gevolg, zo meldt IRES. In de analyse wordt de evolutie van de competitiviteit in België tussen 1970 en 2007 nagegaan. IRES merkt daarbij op dat de Belgische concurrentiekracht in die periode licht is toegenomen. In dezelfde periode "is de competitiviteit van Frankrijk duidelijker verbeterd, die van Duitsland nauwelijks veranderd en die van Nederland ronduit verslechterd", vermeldt het rapport. Duitsland, Frankrijk en Nederland kennen in tegenstelling tot België geen automatische loonindexering. Het Belgische indexeringsmechanisme is regelmatig het mikpunt van kritiek van verschillende internationale instellingen, zoals de Europese Commissie, het IMF en de Oeso. Zij zijn wel van mening dat het systeem negatieve gevolgen heeft voor het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen. (Belga)

Op korte termijn blijkt de indexering wel een nadelige invloed te hebben op de Belgische competitiviteit, met een daling van het marktaandeel tot gevolg, zo meldt IRES. In de analyse wordt de evolutie van de competitiviteit in België tussen 1970 en 2007 nagegaan. IRES merkt daarbij op dat de Belgische concurrentiekracht in die periode licht is toegenomen. In dezelfde periode "is de competitiviteit van Frankrijk duidelijker verbeterd, die van Duitsland nauwelijks veranderd en die van Nederland ronduit verslechterd", vermeldt het rapport. Duitsland, Frankrijk en Nederland kennen in tegenstelling tot België geen automatische loonindexering. Het Belgische indexeringsmechanisme is regelmatig het mikpunt van kritiek van verschillende internationale instellingen, zoals de Europese Commissie, het IMF en de Oeso. Zij zijn wel van mening dat het systeem negatieve gevolgen heeft voor het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen. (Belga)