Itinera bestudeerde de periode 2001-2011 en stelde vast dat de inflatie afneemt naarmate het inkomen stijgt. De armste gezinnen kenden een totale inflatie van ongeveer 32 procent. In diezelfde periode bedroeg de inflatie voor de rijkste gezinnen 26 procent. Dat komt voornamelijk omdat huisvestingskosten bij arme gezinnen zwaarder op het budget wegen. In deze periode bedroeg de indexatie (gemeten aan de hand van de gezondheidsindex) 24 procent. Dat komt overeen met een potentieel koopkrachtverlies van 8 procent voor de armste gezinnen. Dit betekent concreet dat een gezin met een minimuminkomen van 120.000 euro per jaar in tien jaar 960 euro aan koopkracht moest inboeten. De impact van inflatie verschilt ook naargelang de leeftijd. Volgens de studie neemt de impact af naarmate de leeftijd stijgt, maar vanaf 55 jaar begint de inflatie opnieuw te stijgen. Voor gezinnen van 70 jaar en ouder bedroeg de inflatie 32 procent, tegenover 25 procent voor de gezinnen tussen 25 en 35 jaar. De oudste gezinnen lijden dus eveneens een koopkrachtverlies van 8 procent. De uitgaven voor voeding zijn de belangrijkste oorzaak. "Ons indexatiesysteem lijkt de meest kwetsbare gezinnen minder goed te beschermen", concludeert de studie. Dat betekent volgens Itinera niet dat het systeem moet opgegeven worden. Over aanpassingen kan gepraat worden, maar ook hier is volgens de denktank voorzichtigheid geboden. In diezelfde periode zijn de sociale minima immers met meer dan 10 procent gestegen. Itinera leert ook uit de studie dat de energieprijzen beheerst moeten worden indien men de koopkracht van de meest kwetsbare gezinnen wil beschermen. (KAV)

Itinera bestudeerde de periode 2001-2011 en stelde vast dat de inflatie afneemt naarmate het inkomen stijgt. De armste gezinnen kenden een totale inflatie van ongeveer 32 procent. In diezelfde periode bedroeg de inflatie voor de rijkste gezinnen 26 procent. Dat komt voornamelijk omdat huisvestingskosten bij arme gezinnen zwaarder op het budget wegen. In deze periode bedroeg de indexatie (gemeten aan de hand van de gezondheidsindex) 24 procent. Dat komt overeen met een potentieel koopkrachtverlies van 8 procent voor de armste gezinnen. Dit betekent concreet dat een gezin met een minimuminkomen van 120.000 euro per jaar in tien jaar 960 euro aan koopkracht moest inboeten. De impact van inflatie verschilt ook naargelang de leeftijd. Volgens de studie neemt de impact af naarmate de leeftijd stijgt, maar vanaf 55 jaar begint de inflatie opnieuw te stijgen. Voor gezinnen van 70 jaar en ouder bedroeg de inflatie 32 procent, tegenover 25 procent voor de gezinnen tussen 25 en 35 jaar. De oudste gezinnen lijden dus eveneens een koopkrachtverlies van 8 procent. De uitgaven voor voeding zijn de belangrijkste oorzaak. "Ons indexatiesysteem lijkt de meest kwetsbare gezinnen minder goed te beschermen", concludeert de studie. Dat betekent volgens Itinera niet dat het systeem moet opgegeven worden. Over aanpassingen kan gepraat worden, maar ook hier is volgens de denktank voorzichtigheid geboden. In diezelfde periode zijn de sociale minima immers met meer dan 10 procent gestegen. Itinera leert ook uit de studie dat de energieprijzen beheerst moeten worden indien men de koopkracht van de meest kwetsbare gezinnen wil beschermen. (KAV)