Eind juni 2018 telde ons land 415.000 mensen die langer dan één jaar ziek thuiszitten. Dat zijn er 71.000 méér dan bij het begin van deze legislatuur, eind 2014. Steeds meer werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden blijken te kampen met depressie, burn-out, een chronische ziekte of invaliditeit.

Voor de regering-Michel was de activatie van langdurig zieken nochtans een speerpunt van haar beleid. Haar strikte aanpak leek te werken, want zowel in 2016 als in 2017 vertraagde de groei.

Maar die kentering blijkt van korte duur. Het aantal langdurig zieken nam in de eerste helft van 2018 opnieuw sneller toe dan in 2017. Het aantal langdurig zieken nam toen met respectievelijk 4,9 en 3,7 procent toe. In de jaren daarvoor maakten we sprongen van bijna 8 procent.

Gevraagd naar een verklaring wijst De Block deze keer naar de vergrijzing van de bevolking.

Eind juni 2018 telde ons land 415.000 mensen die langer dan één jaar ziek thuiszitten. Dat zijn er 71.000 méér dan bij het begin van deze legislatuur, eind 2014. Steeds meer werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden blijken te kampen met depressie, burn-out, een chronische ziekte of invaliditeit. Voor de regering-Michel was de activatie van langdurig zieken nochtans een speerpunt van haar beleid. Haar strikte aanpak leek te werken, want zowel in 2016 als in 2017 vertraagde de groei. Maar die kentering blijkt van korte duur. Het aantal langdurig zieken nam in de eerste helft van 2018 opnieuw sneller toe dan in 2017. Het aantal langdurig zieken nam toen met respectievelijk 4,9 en 3,7 procent toe. In de jaren daarvoor maakten we sprongen van bijna 8 procent. Gevraagd naar een verklaring wijst De Block deze keer naar de vergrijzing van de bevolking.