De sector van de rusthuizen zit al enkele jaren in de lift. En de groei is nog lang niet voorbij. Om aan de verwachte behoeften te voldoen, moeten er jaarlijks 10.000 bedden bij gecreëerd worden.

In 2012 steeg de omzet van Orpea, de Europese marktleider in de 'opvang van zorgbehoevenden', de sector van de rusthuizen, de klinieken voor middellang verblijf en de psychiatrie, met 15,8% tot 1,4 miljard euro. De groep is aanwezig in 5 landen en beheert bijna 40.000 bedden, verdeeld over 430 instellingen, waarvan de helft in eigendom. Na Frankrijk is België de grootste markt met 41 instellingen in beheer (5204 bedden) en een omzet van 150 miljoen euro.

Een beheerder als Orpea, met een erkenning voor aangepaste diensten voor afhankelijke personen, meestal senioren, is een structurele partner voor al wie investeert in gebouwen voor de zorgsector. En de vastgoedsector toont een groeiende interesse. Vandaag wordt in dit marktsegment, dat vroeger bijna exclusief terrein was van publieke spelers (OCMW's, vzw's) en kleine zelfstandigen, een duidelijke opmars vastgesteld van privé-investeerders als vastgoedbevaks Cofinimmo of Aedifica en verzekeringsmaatschappijen als Ethias, BelIns (Belfius), AG Real Estate (Ageas), Generali, enzovoort. Bij Aedifica zijn de 35 rusthuizen in de portefeuille al goed voor meer dan 54% van de activa. Cofinimmo, de grootste Belgische vastgoedbevak, wil het aandeel van dat type van asset nog opkrikken. Op dit ogenblik heeft het 126 rusthuizen in portefeuille, met een waarde van 1,14 miljard euro.

Exponentiële behoeften

In de voorbije 10 jaar werden in België jaarlijks 1000 nieuwe bedden gecreëerd. Studies schatten de behoeften op jaarbasis op tien keer dat volume. Het is ook al jaren geweten dat het bestaande nationale netwerk _ ongeveer 133.000 bedden _ zwaar moet herschikt en gerenoveerd worden om te beantwoorden aan de nieuwe normen die de komende jaren van kracht worden. 54% van de oppervlakte moet gebruikt worden voor collectieve activiteiten, circulatie en diensten, en slechts 46% voor de eigenlijke kamers. De kosten van het vastgoed _ grond inbegrepen _ zijn dan ook vaak enorm. De investeringsbehoeften worden geschat op 600 tot 800 miljoen euro per jaar.

Philippe Coulée

Het volledige artikel leest u in de vastgoedrubriek van Trends van deze week.

De sector van de rusthuizen zit al enkele jaren in de lift. En de groei is nog lang niet voorbij. Om aan de verwachte behoeften te voldoen, moeten er jaarlijks 10.000 bedden bij gecreëerd worden.In 2012 steeg de omzet van Orpea, de Europese marktleider in de 'opvang van zorgbehoevenden', de sector van de rusthuizen, de klinieken voor middellang verblijf en de psychiatrie, met 15,8% tot 1,4 miljard euro. De groep is aanwezig in 5 landen en beheert bijna 40.000 bedden, verdeeld over 430 instellingen, waarvan de helft in eigendom. Na Frankrijk is België de grootste markt met 41 instellingen in beheer (5204 bedden) en een omzet van 150 miljoen euro. Een beheerder als Orpea, met een erkenning voor aangepaste diensten voor afhankelijke personen, meestal senioren, is een structurele partner voor al wie investeert in gebouwen voor de zorgsector. En de vastgoedsector toont een groeiende interesse. Vandaag wordt in dit marktsegment, dat vroeger bijna exclusief terrein was van publieke spelers (OCMW's, vzw's) en kleine zelfstandigen, een duidelijke opmars vastgesteld van privé-investeerders als vastgoedbevaks Cofinimmo of Aedifica en verzekeringsmaatschappijen als Ethias, BelIns (Belfius), AG Real Estate (Ageas), Generali, enzovoort. Bij Aedifica zijn de 35 rusthuizen in de portefeuille al goed voor meer dan 54% van de activa. Cofinimmo, de grootste Belgische vastgoedbevak, wil het aandeel van dat type van asset nog opkrikken. Op dit ogenblik heeft het 126 rusthuizen in portefeuille, met een waarde van 1,14 miljard euro.Exponentiële behoeftenIn de voorbije 10 jaar werden in België jaarlijks 1000 nieuwe bedden gecreëerd. Studies schatten de behoeften op jaarbasis op tien keer dat volume. Het is ook al jaren geweten dat het bestaande nationale netwerk _ ongeveer 133.000 bedden _ zwaar moet herschikt en gerenoveerd worden om te beantwoorden aan de nieuwe normen die de komende jaren van kracht worden. 54% van de oppervlakte moet gebruikt worden voor collectieve activiteiten, circulatie en diensten, en slechts 46% voor de eigenlijke kamers. De kosten van het vastgoed _ grond inbegrepen _ zijn dan ook vaak enorm. De investeringsbehoeften worden geschat op 600 tot 800 miljoen euro per jaar.Philippe CouléeHet volledige artikel leest u in de vastgoedrubriek van Trends van deze week.