Vandaag plant de gemeente Zele de ondertekening van een samenwerkingsakkoord met de vastgoedontwikkelaar Landexplo over de creatie van het bedrijventerrein Wijnveld van 34 hectare. "We hadden als gemeentebestuur dit gebied liever zelf ontwikkeld, maar de zaak zat juridisch vast door de snelle tussenkomst van deze private ontwikkelaar", aldus burgemeester Patrick Poppe (Open Vld).

Ooit was Wijnveld een landbouwgebied in handen van 35 verschillende eigenaars. Zele besliste het te herbestemmen en te ontwikkelen als regionaal bedrijventerrein. Landexplo schoot echter in actie en verkreeg een optie op de gronden van de meerderheid van de eigenaars. Zaakvoerder Patrick Leclair: "We beloofden hen vier keer de prijs die de gemeente wilde geven. Klassiek betaal je voor landbouwgrond 4 à 5 euro per vierkante meter. Wij kunnen een terrein door de herbestemming dan weer verkopen voor 75 à 95 euro per vierkante meter. De ontwikkelingskosten bedragen ongeveer een derde. De rest is onze bruto-opbrengst."

Landexplo speurt het land af naar landbouwgronden van meer dan 5 hectare, die herbestemd worden en waarvan de onteigening nog niet bezig is. Leclair: "Als we een target hebben gevonden, trachten we onmiddellijk de betrokken landbouwers te overtuigen om een aankoopoptie te geven. Zij zien ons graag komen. De gemeente minder."

De gemeente Zele heeft getracht Landexplo juridisch te counteren, maar dat liep op een sisser af. "Als een eigenaar de competentie en de middelen heeft om een terrein te ontwikkelen in plaats van de overheid, geldt het principe van de zelfrealisatie", aldus Joost Bosquet (Monard-D'Hulst), een (niet betrokken) advocaat die zich hierin specialiseert. "De overheid kan dan niet tot de onteigening overgaan."

Zele trachtte Landexplo de pas af te snijden door moeilijk te doen over de bouwvergunning. Het dossier zat bij de Raad van State. Leclair: "Nadat we de zaak hadden geblokkeerd, kwam het moment dat we het moesten deblokkeren. Dat kon enkel door te praten met de gemeente. We betalen de gemeente een som per ontwikkelde vierkante meter. De prijs om de zaak vooruit te helpen."

Burgemeester Poppe sloot een akkoord over de betaling van zo'n 2 euro per vierkante meter omdat hij snel nieuwe bedrijven wil, die jobs en belastingen opleveren. "Helemaal gelukkig was ik uiteraard niet met de gang van zaken. Ik had contact genomen met mijn collega's van Tessenderlo, waar Landexplo een gelijkaardige slag heeft geslagen. Een goed akkoord is beter dan een lange, onzekere juridische strijd."

Vandaag plant de gemeente Zele de ondertekening van een samenwerkingsakkoord met de vastgoedontwikkelaar Landexplo over de creatie van het bedrijventerrein Wijnveld van 34 hectare. "We hadden als gemeentebestuur dit gebied liever zelf ontwikkeld, maar de zaak zat juridisch vast door de snelle tussenkomst van deze private ontwikkelaar", aldus burgemeester Patrick Poppe (Open Vld).Ooit was Wijnveld een landbouwgebied in handen van 35 verschillende eigenaars. Zele besliste het te herbestemmen en te ontwikkelen als regionaal bedrijventerrein. Landexplo schoot echter in actie en verkreeg een optie op de gronden van de meerderheid van de eigenaars. Zaakvoerder Patrick Leclair: "We beloofden hen vier keer de prijs die de gemeente wilde geven. Klassiek betaal je voor landbouwgrond 4 à 5 euro per vierkante meter. Wij kunnen een terrein door de herbestemming dan weer verkopen voor 75 à 95 euro per vierkante meter. De ontwikkelingskosten bedragen ongeveer een derde. De rest is onze bruto-opbrengst."Landexplo speurt het land af naar landbouwgronden van meer dan 5 hectare, die herbestemd worden en waarvan de onteigening nog niet bezig is. Leclair: "Als we een target hebben gevonden, trachten we onmiddellijk de betrokken landbouwers te overtuigen om een aankoopoptie te geven. Zij zien ons graag komen. De gemeente minder."De gemeente Zele heeft getracht Landexplo juridisch te counteren, maar dat liep op een sisser af. "Als een eigenaar de competentie en de middelen heeft om een terrein te ontwikkelen in plaats van de overheid, geldt het principe van de zelfrealisatie", aldus Joost Bosquet (Monard-D'Hulst), een (niet betrokken) advocaat die zich hierin specialiseert. "De overheid kan dan niet tot de onteigening overgaan."Zele trachtte Landexplo de pas af te snijden door moeilijk te doen over de bouwvergunning. Het dossier zat bij de Raad van State. Leclair: "Nadat we de zaak hadden geblokkeerd, kwam het moment dat we het moesten deblokkeren. Dat kon enkel door te praten met de gemeente. We betalen de gemeente een som per ontwikkelde vierkante meter. De prijs om de zaak vooruit te helpen."Burgemeester Poppe sloot een akkoord over de betaling van zo'n 2 euro per vierkante meter omdat hij snel nieuwe bedrijven wil, die jobs en belastingen opleveren. "Helemaal gelukkig was ik uiteraard niet met de gang van zaken. Ik had contact genomen met mijn collega's van Tessenderlo, waar Landexplo een gelijkaardige slag heeft geslagen. Een goed akkoord is beter dan een lange, onzekere juridische strijd."