In 2016 bedroeg het totaal geleende volume voor renovatiedoeleinden 3 miljard euro. Evenveel als in 2015 en niet veel onder het recordvolume van 2011. Het herstel na de zwakke periode 2012-2014 krijgt daarmee bevestiging. Ook voor 2017 verwacht ING een volume hoger dan 3 miljard euro.

De studiedienst van ING beschouwt het als een positieve en noodzakelijke trend. In vergelijking met andere Europese landen is het Belgische vastgoedpark sterk verouderd. En dat vertaalt zich ook in zwakke energieprestaties van ons woningpark. In België zijn woningen nog altijd goed zijn voor bijna 15 procent van de uitstoot van CO2, tegenover een gemiddelde van 10 procent in de rest van de EU28. Overigens stelt ING vast dat het aantal oude woningen groter is in Wallonië en in de grote steden. Het aandeel van huizen dat voor 1945 is gebouwd, bedraagt in Wallonië 69 procent, tegenover 41 procent in Vlaanderen. In Brussel ligt dit aandeel, net zoals in andere grote steden zoals Antwerpen, Gent of Brugge, hoger dan twee derde.

Energiezuinig renoveren mist financiële prikkel

Het verouderde patrimonium biedt nog veel potentieel tot verbetering, maar dan moeten de eigenaars wel overtuigd worden. En daar knelt het schoentje volgens ING. Uit een recente peiling van de bank blijkt dat 83 procent van de eigenaars-respondenten van oordeel zijn dat het passief maken van hun woning veel meer zou kosten dan de gerealiseerde energiebesparing.

ING merkt ook op dat het EPC-certificaat het wel mogelijk maakt normen te definiëren voor energiezuinige woningen, maar dat het nog geen instrument is om de rendabiliteit van een investering te beoordelen. Een kandidaat-renoveerder moet bijgevolg het rendement van elke nieuwe investering onderzoeken in het licht van het geïnvesteerde kapitaal en de rentebetalingen, tegenover de energiewinst die deze investering mogelijk.

In 2016 bedroeg het totaal geleende volume voor renovatiedoeleinden 3 miljard euro. Evenveel als in 2015 en niet veel onder het recordvolume van 2011. Het herstel na de zwakke periode 2012-2014 krijgt daarmee bevestiging. Ook voor 2017 verwacht ING een volume hoger dan 3 miljard euro. De studiedienst van ING beschouwt het als een positieve en noodzakelijke trend. In vergelijking met andere Europese landen is het Belgische vastgoedpark sterk verouderd. En dat vertaalt zich ook in zwakke energieprestaties van ons woningpark. In België zijn woningen nog altijd goed zijn voor bijna 15 procent van de uitstoot van CO2, tegenover een gemiddelde van 10 procent in de rest van de EU28. Overigens stelt ING vast dat het aantal oude woningen groter is in Wallonië en in de grote steden. Het aandeel van huizen dat voor 1945 is gebouwd, bedraagt in Wallonië 69 procent, tegenover 41 procent in Vlaanderen. In Brussel ligt dit aandeel, net zoals in andere grote steden zoals Antwerpen, Gent of Brugge, hoger dan twee derde.Het verouderde patrimonium biedt nog veel potentieel tot verbetering, maar dan moeten de eigenaars wel overtuigd worden. En daar knelt het schoentje volgens ING. Uit een recente peiling van de bank blijkt dat 83 procent van de eigenaars-respondenten van oordeel zijn dat het passief maken van hun woning veel meer zou kosten dan de gerealiseerde energiebesparing.ING merkt ook op dat het EPC-certificaat het wel mogelijk maakt normen te definiëren voor energiezuinige woningen, maar dat het nog geen instrument is om de rendabiliteit van een investering te beoordelen. Een kandidaat-renoveerder moet bijgevolg het rendement van elke nieuwe investering onderzoeken in het licht van het geïnvesteerde kapitaal en de rentebetalingen, tegenover de energiewinst die deze investering mogelijk.