Supermarktwonen, dat is het concept dat we als projectontwikkelaars naar voren willen schuiven als één van de antwoorden op de woningnood en het efficiënt invullen van de schaarse ruimte. Parkings en platte daken van heel wat grote supermarktketens kunnen zo omgebouwd worden tot woonzone. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië samen komen hiervoor enkele honderden supermarktsites in aanmerking, zo stelt Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder van UPSI-BVS, de beroepsorganisatie van projectontwikkelaars.

Dat de nood aan nieuwe woonruimtes in ons land - met Vlaanderen en Brussel op kop - hoog is, staat vast. Precies daarom willen we als sectorvertegenwoordiger het debat verruimen. Concreet: waarom kunnen we niet meer parkings en platte daken van grote, stedelijke supermarktsites ombouwen tot woonzones en publieke ruimten? Zo zouden er voor een groot stuk woningen en appartementen op gebouwd kunnen worden. Maar de beschikbare parkeerruimtes zouden ook omgebouwd kunnen worden tot parkzone of sportvelden.

Onder meer in Nederland worden al langer bestaande supermarkten met succes omgevormd tot groene woonzones. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in Utrecht te sporten op voetbalvelden boven de parkeergarages van de Ikea. En veel verder van huis, in China, staan er huizen op de daken van verschillende grote winkelcentra.

Maar dus, we moeten af van de grote-dozen-met-parkings uit de jaren '70. Die werden doorheen de jaren telkens opnieuw uitgebreid of verbouwd, maar een deel van de week en 's nachts blijven die grote parkeerruimtes onderbenut of staan ze er zelfs verlaten bij. Supermarktwonen is volgens ons een voorbeeld van een efficiënte invulling van al die beschikbare percelen. Als diezelfde supermarkten straks over een ondergrondse parking beschikken, kan er op de huidige parkings gebouwd worden.

'Als we de schaarse ruimte in ons land goed willen invullen, moeten we out of the box durven te denken'

Voor Vlaanderen zijn er gedetailleerde cijfers over de mogelijkheden rond supermarkwonen. Van de 1.461 onderzochte supermarkten in Vlaanderen komen er zo maximaal 336 sites in aanmerking voor de nieuwe trend, zo blijkt uit recent onderzoek van Universiteit Gent en KU Leuven. In totaal zou zo 200 tot 250 ha in aanmerking kunnen komen voor bebouwing. Voor de sites in Wallonië en Brussel kan de sector niet zo'n gedetailleerde cijfers voorleggen. Maar ook in deze gewesten wordt al vlug gerekend op enkele honderden sites.

Dit kan de woonnood in ons land voor de komende tien jaar oplossen. Dat is niet onbelangrijk als je weet dat er in ons land naar schatting zo'n 780.000 mensen bijkomen tegen 2030. Dat zijn 475.000 gezinnen waar minstens enkele duizenden hectare woonruimte voor gevonden moet worden. Dan weet je dat je als sector, samen met de overheid, verder moet durven kijken dan vandaag wordt gedaan.

Als vertegenwoordiger van een sector die meer dan 40.000 jobs creëert, willen we nu het debat over supermarktwonen met de retailsector én met de overheid aangaan. Zo zijn verschillende grote spelers binnen de retailsector zich nu al bewust van de opportuniteiten die liggen in het nieuwe woonconcept en liggen er zelfs al concrete plannen op tafel. En ook wat de overheden betreft, voelen we op een positieve flow. Nu nog de nodige openheid om voor dit soort projecten efficiënt vergunningen uit te reiken.

Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder UPSI-BVS

Supermarktwonen, dat is het concept dat we als projectontwikkelaars naar voren willen schuiven als één van de antwoorden op de woningnood en het efficiënt invullen van de schaarse ruimte. Parkings en platte daken van heel wat grote supermarktketens kunnen zo omgebouwd worden tot woonzone. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië samen komen hiervoor enkele honderden supermarktsites in aanmerking, zo stelt Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder van UPSI-BVS, de beroepsorganisatie van projectontwikkelaars.Dat de nood aan nieuwe woonruimtes in ons land - met Vlaanderen en Brussel op kop - hoog is, staat vast. Precies daarom willen we als sectorvertegenwoordiger het debat verruimen. Concreet: waarom kunnen we niet meer parkings en platte daken van grote, stedelijke supermarktsites ombouwen tot woonzones en publieke ruimten? Zo zouden er voor een groot stuk woningen en appartementen op gebouwd kunnen worden. Maar de beschikbare parkeerruimtes zouden ook omgebouwd kunnen worden tot parkzone of sportvelden.Onder meer in Nederland worden al langer bestaande supermarkten met succes omgevormd tot groene woonzones. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in Utrecht te sporten op voetbalvelden boven de parkeergarages van de Ikea. En veel verder van huis, in China, staan er huizen op de daken van verschillende grote winkelcentra.Maar dus, we moeten af van de grote-dozen-met-parkings uit de jaren '70. Die werden doorheen de jaren telkens opnieuw uitgebreid of verbouwd, maar een deel van de week en 's nachts blijven die grote parkeerruimtes onderbenut of staan ze er zelfs verlaten bij. Supermarktwonen is volgens ons een voorbeeld van een efficiënte invulling van al die beschikbare percelen. Als diezelfde supermarkten straks over een ondergrondse parking beschikken, kan er op de huidige parkings gebouwd worden.Voor Vlaanderen zijn er gedetailleerde cijfers over de mogelijkheden rond supermarkwonen. Van de 1.461 onderzochte supermarkten in Vlaanderen komen er zo maximaal 336 sites in aanmerking voor de nieuwe trend, zo blijkt uit recent onderzoek van Universiteit Gent en KU Leuven. In totaal zou zo 200 tot 250 ha in aanmerking kunnen komen voor bebouwing. Voor de sites in Wallonië en Brussel kan de sector niet zo'n gedetailleerde cijfers voorleggen. Maar ook in deze gewesten wordt al vlug gerekend op enkele honderden sites.Dit kan de woonnood in ons land voor de komende tien jaar oplossen. Dat is niet onbelangrijk als je weet dat er in ons land naar schatting zo'n 780.000 mensen bijkomen tegen 2030. Dat zijn 475.000 gezinnen waar minstens enkele duizenden hectare woonruimte voor gevonden moet worden. Dan weet je dat je als sector, samen met de overheid, verder moet durven kijken dan vandaag wordt gedaan.Als vertegenwoordiger van een sector die meer dan 40.000 jobs creëert, willen we nu het debat over supermarktwonen met de retailsector én met de overheid aangaan. Zo zijn verschillende grote spelers binnen de retailsector zich nu al bewust van de opportuniteiten die liggen in het nieuwe woonconcept en liggen er zelfs al concrete plannen op tafel. En ook wat de overheden betreft, voelen we op een positieve flow. Nu nog de nodige openheid om voor dit soort projecten efficiënt vergunningen uit te reiken. Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder UPSI-BVS