Werven in winddichte ruwbouw ondervinden geen hinder, net als bijvoorbeeld schilderwerken en het plaatsen van de verwarming. Bij vriesweer kunnen vele buitenwerken niet uitgevoerd worden.

"Vooral metselen, betongieten en werken met machines zijn onmogelijk. Vorst doet vers gemetste stenen losvriezen, de watertoevoer van de mortelsilo kan niet vrijgehouden worden, de kwaliteit van eventueel toch uitgevoerd metselwerk is niet op niveau, machines staan vastgevroren zodat bij werken breuk vrijwel zeker is", aldus Bouwunie, de organisatie die binnen Unizo de bouwsector vertegenwoordigd. Ook aan het veiigheidsaspect voor de werknemers werd gedacht.

Het werk op de stilgelegde werven wordt pas hervat wanneer die voldoende ontdooid zijn. Dat betekent dat het ook 's nachts niet meer mag vriezen (of maar een klein beetje). Concreet komt het erop neer dat die bouwwerken donderdag en vrijdag nog stilliggen en pas ten vroegste begin volgende week kunnen opstarten als de weersomstandigheden het toelaten.

Werven in winddichte ruwbouw ondervinden geen hinder, net als bijvoorbeeld schilderwerken en het plaatsen van de verwarming. Bij vriesweer kunnen vele buitenwerken niet uitgevoerd worden."Vooral metselen, betongieten en werken met machines zijn onmogelijk. Vorst doet vers gemetste stenen losvriezen, de watertoevoer van de mortelsilo kan niet vrijgehouden worden, de kwaliteit van eventueel toch uitgevoerd metselwerk is niet op niveau, machines staan vastgevroren zodat bij werken breuk vrijwel zeker is", aldus Bouwunie, de organisatie die binnen Unizo de bouwsector vertegenwoordigd. Ook aan het veiigheidsaspect voor de werknemers werd gedacht. Het werk op de stilgelegde werven wordt pas hervat wanneer die voldoende ontdooid zijn. Dat betekent dat het ook 's nachts niet meer mag vriezen (of maar een klein beetje). Concreet komt het erop neer dat die bouwwerken donderdag en vrijdag nog stilliggen en pas ten vroegste begin volgende week kunnen opstarten als de weersomstandigheden het toelaten.