Ik verhuur een appartement. Mag ik de onroerende voorheffing die ik als eigenaar verschuldigd ben, doorrekenen aan de huurder?Dat hangt er vanaf. Als de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft in het appartement, dan mag u de onroerende voorheffing niet ten laste leggen van de huurder. Dat wordt immers uitdrukkelijk verboden door de woninghuurwet.

De beoordeling van het feit of iemand zijn hoofdverblijfplaats heeft in een woning of appartement is een feitenkwestie. Dat betekent dat er steeds naar de werkelijke situatie wordt gekeken. Woont de huurder op een vaste basis in het appartement, eventueel samen met zijn partner en zijn kinderen?

Is het antwoord daarop ontkennend, dan gaat het niet om zijn hoofdverblijf. In dat geval kunt u wel de onroerende voorheffing doorrekenen aan de huurder. U kunt dat doen door een uitdrukkelijke bepaling op te nemen in het huurcontract. Let wel, de fiscus zal de betaling van de onroerende voorheffing steeds van u als eigenaar eisen.

U moet de onroerende voorheffing dus eerst zelf betalen en vervolgens doorrekenen aan de huurder, voor zover het tenminste niet gaat om het hoofdverblijf van de huurder.

Johan Steenackers

Ik verhuur een appartement. Mag ik de onroerende voorheffing die ik als eigenaar verschuldigd ben, doorrekenen aan de huurder?Dat hangt er vanaf. Als de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft in het appartement, dan mag u de onroerende voorheffing niet ten laste leggen van de huurder. Dat wordt immers uitdrukkelijk verboden door de woninghuurwet. De beoordeling van het feit of iemand zijn hoofdverblijfplaats heeft in een woning of appartement is een feitenkwestie. Dat betekent dat er steeds naar de werkelijke situatie wordt gekeken. Woont de huurder op een vaste basis in het appartement, eventueel samen met zijn partner en zijn kinderen? Is het antwoord daarop ontkennend, dan gaat het niet om zijn hoofdverblijf. In dat geval kunt u wel de onroerende voorheffing doorrekenen aan de huurder. U kunt dat doen door een uitdrukkelijke bepaling op te nemen in het huurcontract. Let wel, de fiscus zal de betaling van de onroerende voorheffing steeds van u als eigenaar eisen. U moet de onroerende voorheffing dus eerst zelf betalen en vervolgens doorrekenen aan de huurder, voor zover het tenminste niet gaat om het hoofdverblijf van de huurder. Johan Steenackers