In de eerste helft van 2015 is de prijs van de woningen redelijk stabiel gebleven. Analisten verwachten de komende jaren geen zware stormen, hoogstens een lichte correctie door de gewijzigde fiscale omgeving. Lees hier de volledige analyse.
...

'Vastgoed neemt een hoge vlucht' luidde de titel boven de analysetekst in de Trends Vastgoedgids van tien jaar geleden. Een groot aantal transacties en sterke prijsstijgingen kenmerkten de vastgoedmarkt van toen. Na 2004 volgden nog enkele bijzonder vette jaren voor de Belgische vastgoedmarkt. Vanaf 2008 zorgden de crisisjaren weliswaar voor een terugval in het aantal transacties en een afzwakking van de prijsevolutie - en in sommige markten en segmenten voor een lichte correctie - maar de gevreesde crash bleef uit. Het moeizame economische herstel vertaalde zich ook in een weifelende vastgoedmarkt, met prijsevoluties die dicht bij het inflatiepercentage aanleunde. Het leidt geen twijfel dat het plaatje er zonder de aanhoudend lage rente helemaal anders had uitgezien.Volgens de data van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de federale overheidsdienst Economie bedroeg in 2004 de referentieprijs (Q75) voor een Belgisch huis 135.000 euro. Tien jaar later is dat 247.500 euro, een stijging van 83 procent. Op de appartementenmarkt is de prijshausse iets bescheidener: 66 procent op tien jaar. Op de villamarkt, al jaren het zwakste segment, bleef de waardetoename beperkt tot 19 procent. De prijs van bouwgrond piekte liefst 107 procent hoger in de voorbije tien jaar. Die hausse is deels te verklaren door de tendens naar kleinere percelen. Ook de 'appartementisering' van onze woningmarkt drijft de grondprijzen op. Maar ook bij de prijsevolutie voor de andere vastgoedsegmenten past een kanttekening: de prijsstijgingen zijn gepaard gegaan met kwaliteitsverbeteringen in het woningbestand.Vooral huizen in het Brussels Gewest zijn de voorbije tien spectaculair in waarde gestegen: plus 151 procent. De prijsevolutie in Vlaanderen (+81%) ligt in lijn met het nationale percentage. In Wallonië steeg de referentieprijs voor een huis tussen 2004 en 2014 met slechts 58 procent tot 180.000 euro. Ter vergelijking: in Brussel bedraagt de referentieprijs 440.000 euro, in Vlaanderen 258.000 euro.Op de appartementenmarkt liggen de prijsevoluties veel dichter bij elkaar: plus 66 procent in Brussel, plus 64 procent in Wallonië en plus 62 procent in Vlaanderen. De prijsverschillen zijn ook beperkter. Brussel is het duurste met een referentieprijs van 272.000 euro, gevolgd door Vlaanderen met 250.000 euro en Wallonië met 198.850 euro. Waalse villa's zijn de voorbij tien jaar amper 5 procent duurder (referentieprijs: 305.000 euro). Op de kleine Brusselse villamarkt was er wel nog een duidelijke prijsklim op tien jaar: plus 87 procent tot 1.175.000 euro. Vlaanderen neemt een tussenpositie in: plus 24 procent en een referentieprijs van 398.125 euro.Op de bouwgrondmarkt valt de sterke prijsevolutie in Wallonië op. Bouwgrond werd er de voorbije tien jaar 121 procent duurder, maar met een mediaanprijs van 59 euro per vierkante meter blijft de kloof met de andere gewesten groot. In het B russels Gewestklom de bouwgrondprijs 108 procent hoger tot 523 euro per vierkante meter en in Vlaanderen was er een stijging van 106 procent tot 209 euro per vierkante meter. Lees hier de volledige analyse