Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw is het CD&V-voorstel om de klemtoon van de woonbonus voornamelijk te leggen op de aankoop en renovatie van bestaande woningen niet verenigbaar met de huidige demografische realiteit.

Op basis van gegevens van het Federaal Planbureau zal de bevolking in Vlaanderen tegen 2030 groeien met 600.000 gezinnen. Om deze demografische evolutie op te vangen, zal enkel renovatie en vervangende nieuwbouw niet volstaan. Om wonen betaalbaar te houden, moet er volop ingezet worden op nieuwbouw, volgens de VCB.

Ook grootschalige stadsvernieuwingsprojecten bieden, op zichzelf, geen onmiddellijk antwoord omdat deze enkel op lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Men vindt dan ook dat het CD&V-voorstel om de klemtoon van de woonbonus voornamelijk te leggen op de aankoop en renovatie van bestaande woningen niet verenigbaar met de huidige demografische realiteit. Bovendien zal een aanpassing van de woonbonus, volgens het CD&V-voorstel, de tewerkstelling en economische activiteit in de bouwsector nog verder onder druk zetten.

De VCB rekent er op dat er over dit voorstel nog een constructieve dialoog met de sector kan worden gevoerd alvorens deze teksten tijdens het partijcongres van november zullen worden goedgekeurd. (RDM)

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw is het CD&V-voorstel om de klemtoon van de woonbonus voornamelijk te leggen op de aankoop en renovatie van bestaande woningen niet verenigbaar met de huidige demografische realiteit. Op basis van gegevens van het Federaal Planbureau zal de bevolking in Vlaanderen tegen 2030 groeien met 600.000 gezinnen. Om deze demografische evolutie op te vangen, zal enkel renovatie en vervangende nieuwbouw niet volstaan. Om wonen betaalbaar te houden, moet er volop ingezet worden op nieuwbouw, volgens de VCB. Ook grootschalige stadsvernieuwingsprojecten bieden, op zichzelf, geen onmiddellijk antwoord omdat deze enkel op lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Men vindt dan ook dat het CD&V-voorstel om de klemtoon van de woonbonus voornamelijk te leggen op de aankoop en renovatie van bestaande woningen niet verenigbaar met de huidige demografische realiteit. Bovendien zal een aanpassing van de woonbonus, volgens het CD&V-voorstel, de tewerkstelling en economische activiteit in de bouwsector nog verder onder druk zetten. De VCB rekent er op dat er over dit voorstel nog een constructieve dialoog met de sector kan worden gevoerd alvorens deze teksten tijdens het partijcongres van november zullen worden goedgekeurd. (RDM)