De basisnormen voor de brandveiligheid van gebouwen zijn een federale bevoegdheid, maar de Vlaamse overheid kan wel aanvullende veiligheidsnormen voorzien. Daar is al een tijdje vraag naa na enkele incidenten in rusthuizen. In de zomer van 2009 kwamen negen bejaarden om bij een brand in een rusthuis in Melle.

De huidige brandveiligheidsreglementering voor residentiële ouderenvoorzieningen dateert van een koninklijk besluit van 1974 , van voor de overheveling van bevoegdheden naar de gewesten en gemeenschappen. Daardoor bevat de wetgeving overlappingen en tegenstrijdigheden. Bovendien is ze door de modernisering van technieken en materialen in rusthuizen achterhaald.

De Vlaamse overheid werkte daarom een specifiek Vlaamse brandveiligheidsreglementering uit. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen moet nog de formaliteiten uitwerken in verband met de normen en de technische voorschriften. Het besluit dat de brandveiligheidsnormen vastlegt moet ook nog voor advies naar de Raad van State.

De basisnormen voor de brandveiligheid van gebouwen zijn een federale bevoegdheid, maar de Vlaamse overheid kan wel aanvullende veiligheidsnormen voorzien. Daar is al een tijdje vraag naa na enkele incidenten in rusthuizen. In de zomer van 2009 kwamen negen bejaarden om bij een brand in een rusthuis in Melle. De huidige brandveiligheidsreglementering voor residentiële ouderenvoorzieningen dateert van een koninklijk besluit van 1974 , van voor de overheveling van bevoegdheden naar de gewesten en gemeenschappen. Daardoor bevat de wetgeving overlappingen en tegenstrijdigheden. Bovendien is ze door de modernisering van technieken en materialen in rusthuizen achterhaald. De Vlaamse overheid werkte daarom een specifiek Vlaamse brandveiligheidsreglementering uit. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen moet nog de formaliteiten uitwerken in verband met de normen en de technische voorschriften. Het besluit dat de brandveiligheidsnormen vastlegt moet ook nog voor advies naar de Raad van State.