Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Matthias Diependaele (N-VA).

Dergelijke teams inventariseren de knelpunten en potenties van onbenutte bedrijventerreinen en trachten vervolgens in overleg met het betrokken gemeentebestuur en via onderhandeling met de betreffende eigenaars deze terreinen toch te benutten als bedrijvenzone.

In Vlaanderen werd tot dusver gewerkt rond 648 percelen, goed voor een totale oppervlakte van 2.410 ha, waarvan 477,88 ha al "geactiveerd" werd. Dat betekent dat de eigenaars al actie ondernamen, zoals verkoop of het te koop aanbieden.

Voor heel wat terreinen moeten volgens Peeters echter eerst nog een aantal knelpunten worden weggewerkt. Sommige percelen zijn volledig ingesloten en kunnen enkel aangewend worden door aanpalende bedrijven. Een aantal van de bedrijfsreserves zijn verantwoord en zullen op termijn worden aangewend. Andere percelen zijn echter voor lange tijd "juridisch geblokkeerd".

Een aantal eigenaars is weliswaar bereid hun gronden te verkopen maar vraagt een onrealistische prijs. Lokale of andere besturen zien het ook niet steeds zitten dat bepaalde bedrijventerreinen ontwikkeld worden.

In andere gevallen is de aanleg van wegen noodzakelijk en publieke ontwikkeling via onteigening onrendabel.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Matthias Diependaele (N-VA).Dergelijke teams inventariseren de knelpunten en potenties van onbenutte bedrijventerreinen en trachten vervolgens in overleg met het betrokken gemeentebestuur en via onderhandeling met de betreffende eigenaars deze terreinen toch te benutten als bedrijvenzone. In Vlaanderen werd tot dusver gewerkt rond 648 percelen, goed voor een totale oppervlakte van 2.410 ha, waarvan 477,88 ha al "geactiveerd" werd. Dat betekent dat de eigenaars al actie ondernamen, zoals verkoop of het te koop aanbieden. Voor heel wat terreinen moeten volgens Peeters echter eerst nog een aantal knelpunten worden weggewerkt. Sommige percelen zijn volledig ingesloten en kunnen enkel aangewend worden door aanpalende bedrijven. Een aantal van de bedrijfsreserves zijn verantwoord en zullen op termijn worden aangewend. Andere percelen zijn echter voor lange tijd "juridisch geblokkeerd". Een aantal eigenaars is weliswaar bereid hun gronden te verkopen maar vraagt een onrealistische prijs. Lokale of andere besturen zien het ook niet steeds zitten dat bepaalde bedrijventerreinen ontwikkeld worden. In andere gevallen is de aanleg van wegen noodzakelijk en publieke ontwikkeling via onteigening onrendabel.