Het aantal als ongeschikte of onbewoonbaar geregistreerde woningen in Vlaanderen bedroeg op 9 september 2010 evenwel slechts 6.409. Dat betekent dat een groot deel van de onbewoonbaar verklaarde woningen ondertussen hersteld werd, blijkt uit een antwoord van Vlaams minister Freya Van Den Bossche op een schriftelijke vraag van Bart Tommelein (Open Vld).

Een burgemeester is overeenkomstig de Vlaamse Wooncode bevoegd voor het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van woningen. Hij dient hiervoor echter wel voorafgaandelijk geadviseerd te worden door een ambtenaar van het Vlaams gewest. In de periode tussen 2004 en 2010 werden in totaal 18.803 woningen als ongeschikt of onbewoonbaar geadviseerd door de ambtenaren. Omgerekend hebben de burgemeesters in 60 procent van de gevallen het advies opgevolgd.

Dat de burgemeesters het niet zo nauw nemen met het advies van de ambtenaren was in de meeste gevallen (4.024 woningen) het gevolg van het feit dat de woning nog tijdens de procedure hersteld werd. Een twintigtal woningen werd gesloopt en voor de overige 1.779 woningen werd nog geen beslissing genomen.

Het aantal als ongeschikte of onbewoonbaar geregistreerde woningen in Vlaanderen bedroeg op 9 september 2010 evenwel slechts 6.409. Dat betekent dat een groot deel van de onbewoonbaar verklaarde woningen ondertussen hersteld werd, blijkt uit een antwoord van Vlaams minister Freya Van Den Bossche op een schriftelijke vraag van Bart Tommelein (Open Vld). Een burgemeester is overeenkomstig de Vlaamse Wooncode bevoegd voor het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van woningen. Hij dient hiervoor echter wel voorafgaandelijk geadviseerd te worden door een ambtenaar van het Vlaams gewest. In de periode tussen 2004 en 2010 werden in totaal 18.803 woningen als ongeschikt of onbewoonbaar geadviseerd door de ambtenaren. Omgerekend hebben de burgemeesters in 60 procent van de gevallen het advies opgevolgd. Dat de burgemeesters het niet zo nauw nemen met het advies van de ambtenaren was in de meeste gevallen (4.024 woningen) het gevolg van het feit dat de woning nog tijdens de procedure hersteld werd. Een twintigtal woningen werd gesloopt en voor de overige 1.779 woningen werd nog geen beslissing genomen.