Vorige week kondigde Demir nog aan dat Vlaanderen voortaan systematisch in beroep zal gaan tegen beslissingen van lokale besturen om verkavelingen of bouwprojecten toe te staan in signaalgebieden met overstromingsrisico. Daarom gaat Vlaanderen in beroep tegen de verkaveling in Assebroek.

In januari al leverde Brugge een verkavelingsvergunning af aan de sociale bouwmaatschappij Vivendo om 40 sociale flats en 23 eengezinswoningen te bouwen in Mispelaar in deelgemeente Assebroek. 'Investeren in woningen in gebieden met overstromingsrisico is investeren in je eigen miserie. En dat hebben we net met eigen ogen gezien. Als we integendeel die oppervlaktes gebruiken als ruimte voor natte natuur, investeren we in ons leefmilieu en in een betere waterhuishouding voor Vlaanderen. De klimaatverandering is er. We gaan ons moeten aanpassen', zegt Demir.

Demir laat nog weten dat het Decreet Integraal Waterbeleid heel duidelijk is: elke vergunning moet een 'watertoets' doorstaan. Een vergunning moet geweigerd worden bij een negatieve watertoets. 'De vaststelling is echter dat lokale besturen zich daar te vaak niet aan houden of de watertoets niet serieus uitvoeren', klinkt het.

Daarnaast start Demir dit najaar actief met het uitdoven van 1.600 ha watergevoelig open ruimte gebied. Dat is woon-, industrie- of recreatiegebied dat best niet ontwikkeld wordt en waarvoor definitief gezorgd wordt dat deze niet meer aangesneden kan worden.

Vorige week kondigde Demir nog aan dat Vlaanderen voortaan systematisch in beroep zal gaan tegen beslissingen van lokale besturen om verkavelingen of bouwprojecten toe te staan in signaalgebieden met overstromingsrisico. Daarom gaat Vlaanderen in beroep tegen de verkaveling in Assebroek. In januari al leverde Brugge een verkavelingsvergunning af aan de sociale bouwmaatschappij Vivendo om 40 sociale flats en 23 eengezinswoningen te bouwen in Mispelaar in deelgemeente Assebroek. 'Investeren in woningen in gebieden met overstromingsrisico is investeren in je eigen miserie. En dat hebben we net met eigen ogen gezien. Als we integendeel die oppervlaktes gebruiken als ruimte voor natte natuur, investeren we in ons leefmilieu en in een betere waterhuishouding voor Vlaanderen. De klimaatverandering is er. We gaan ons moeten aanpassen', zegt Demir. Demir laat nog weten dat het Decreet Integraal Waterbeleid heel duidelijk is: elke vergunning moet een 'watertoets' doorstaan. Een vergunning moet geweigerd worden bij een negatieve watertoets. 'De vaststelling is echter dat lokale besturen zich daar te vaak niet aan houden of de watertoets niet serieus uitvoeren', klinkt het.Daarnaast start Demir dit najaar actief met het uitdoven van 1.600 ha watergevoelig open ruimte gebied. Dat is woon-, industrie- of recreatiegebied dat best niet ontwikkeld wordt en waarvoor definitief gezorgd wordt dat deze niet meer aangesneden kan worden.