Om de Vlaamse verbouwers die in energiebesparing willen investeren zo goed mogelijk te informeren over alle mogelijkheden, heeft de Vlaamse regering bij de opening van Batibouw een nieuwe website gelanceerd: www.renovatie2020.be

"Het Energierenovatieprogramma 2020 heeft vier prioriteiten afgelijnd", zegt Geert Flipts van het Vlaams Energieagentschap. "Elke woning moet dak- of zoldervloerisolatie hebben, alle bestaande enkele beglazing moet vervangen worden door dubbele, elke centrale verwarmingsketel moet een rendement van 90 procent hebben, en de vierde prioriteit zijn zogenaamde andere maatregelen, waarbij we vooral aandacht hebben voor de isolatie van muren en de vervanging van elektrische verwarmingen".

Om haar doelstelling te bereiken bereidt de Vlaamse regering een aantal begeleidende maatregelen voor. Ze zal ook samenwerken met de betrokken bedrijfssectoren en de lokale besturen maar hoopt vooral de bevolking te bereiken.

"Onze doelgroep is niet de particulier die al aan verbouwen denkt, maar elke huiseigenaar die aan één of meer van de prioriteiten niet voldoet", gaat Geert Flipts verder. "Die huiseigenaars kunnen vanaf donderdag terecht op de website www.renovatie2020.be, waar ze per prioriteit alle informatie krijgen over mogelijke oplossingen, steunmaatregelen, kosten en terugverdientijd, verdelers en plaatsers. Ze kunnen er ook getuigenissen lezen van mensen die bepaalde werken al hebben laten uitvoeren".

Om de Vlaamse verbouwers die in energiebesparing willen investeren zo goed mogelijk te informeren over alle mogelijkheden, heeft de Vlaamse regering bij de opening van Batibouw een nieuwe website gelanceerd: www.renovatie2020.be "Het Energierenovatieprogramma 2020 heeft vier prioriteiten afgelijnd", zegt Geert Flipts van het Vlaams Energieagentschap. "Elke woning moet dak- of zoldervloerisolatie hebben, alle bestaande enkele beglazing moet vervangen worden door dubbele, elke centrale verwarmingsketel moet een rendement van 90 procent hebben, en de vierde prioriteit zijn zogenaamde andere maatregelen, waarbij we vooral aandacht hebben voor de isolatie van muren en de vervanging van elektrische verwarmingen". Om haar doelstelling te bereiken bereidt de Vlaamse regering een aantal begeleidende maatregelen voor. Ze zal ook samenwerken met de betrokken bedrijfssectoren en de lokale besturen maar hoopt vooral de bevolking te bereiken. "Onze doelgroep is niet de particulier die al aan verbouwen denkt, maar elke huiseigenaar die aan één of meer van de prioriteiten niet voldoet", gaat Geert Flipts verder. "Die huiseigenaars kunnen vanaf donderdag terecht op de website www.renovatie2020.be, waar ze per prioriteit alle informatie krijgen over mogelijke oplossingen, steunmaatregelen, kosten en terugverdientijd, verdelers en plaatsers. Ze kunnen er ook getuigenissen lezen van mensen die bepaalde werken al hebben laten uitvoeren".