De woonbonus werd gelanceerd in 2005 om de aankoop of bouw van een huis fiscaal aantrekkelijker te maken. Zowat alle kosten die die gepaard gaan met een hypotheek, zoals de aflossingen en de schuldsaldoverzekering, kunnen worden afgetrokken.

Per persoon mag in 2014 2.280 euro worden afgetrokken. Dat bedrag wordt verhoogd met 760 euro voor de eerste tien jaar van het hypothecair contract. Wie drie of meer kinderen ten laste heeft, mag daar nog eens 80 euro bijtellen.

De meeste politieke partijen willen niet raken aan de bonus voor lopende contracten. Maar hoe het verder met de nieuwe contracten moet, daarover verschillen de meningen.

Sp.a wil de woonbonus ook na 2015 behouden voor nieuwe contracten, maar socialer maken door het fiscale voordeel te beperken tot 45 procent, waar de grens momenteel op 50 procent ligt, afhankelijk van het inkomen. Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen komt er een hoger aftrekplafond. De bonus wordt ook beperkt in de tijd en loopt af na 25 jaar.

Ook Open Vld wil de woonbonus behouden. Wie dat wil, zal evenwel kunnen kiezen voor verlaagde registratierechten mét de afschaffing van de hypotheekrechten van 0,3 procent. Momenteel moet wie in Vlaanderen een woning koopt 10 procent registratierechten betalen (of 5 procent bij een klein beschrijf). Open Vld wil dat tarief halveren tot 5 procent (2,5 procent bij klein beschrijf). Wie daarvoor kiest, doet afstand van de woonbonus.

N-VA wil evenmin tornen aan het systeem. De bonus blijft behouden voor bestaande en voor nieuwe leningen.

CD&V wil de bonus behouden, maar de focus verleggen. "We willen een extra accent leggen op restauratie en renovatie om ook jonge gezinnen de mogelijkheid te geven in de steden te wonen", aldus minister-president Kris Peeters.

Groen wil de woonbonus beperken tot de eerste woning gedurende maximaal 15 jaar.

Vlaams Belang wil de bonus behouden, maar bij een eventuele hervorming dient vooral te worden ingezet op het stimuleren van wonen in de stad.

Op hoe de woonbonus precies zal worden ingevuld blijft het wachten tot na de verkeizingen. Volgens huidig minister-president Kris Peeters wordt de nieuwe regeling in ieder geval op zijn vroegst op 1 januari 2015 van kracht. (Belga/BO)

De woonbonus werd gelanceerd in 2005 om de aankoop of bouw van een huis fiscaal aantrekkelijker te maken. Zowat alle kosten die die gepaard gaan met een hypotheek, zoals de aflossingen en de schuldsaldoverzekering, kunnen worden afgetrokken. Per persoon mag in 2014 2.280 euro worden afgetrokken. Dat bedrag wordt verhoogd met 760 euro voor de eerste tien jaar van het hypothecair contract. Wie drie of meer kinderen ten laste heeft, mag daar nog eens 80 euro bijtellen. De meeste politieke partijen willen niet raken aan de bonus voor lopende contracten. Maar hoe het verder met de nieuwe contracten moet, daarover verschillen de meningen.Sp.a wil de woonbonus ook na 2015 behouden voor nieuwe contracten, maar socialer maken door het fiscale voordeel te beperken tot 45 procent, waar de grens momenteel op 50 procent ligt, afhankelijk van het inkomen. Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen komt er een hoger aftrekplafond. De bonus wordt ook beperkt in de tijd en loopt af na 25 jaar. Ook Open Vld wil de woonbonus behouden. Wie dat wil, zal evenwel kunnen kiezen voor verlaagde registratierechten mét de afschaffing van de hypotheekrechten van 0,3 procent. Momenteel moet wie in Vlaanderen een woning koopt 10 procent registratierechten betalen (of 5 procent bij een klein beschrijf). Open Vld wil dat tarief halveren tot 5 procent (2,5 procent bij klein beschrijf). Wie daarvoor kiest, doet afstand van de woonbonus. N-VA wil evenmin tornen aan het systeem. De bonus blijft behouden voor bestaande en voor nieuwe leningen. CD&V wil de bonus behouden, maar de focus verleggen. "We willen een extra accent leggen op restauratie en renovatie om ook jonge gezinnen de mogelijkheid te geven in de steden te wonen", aldus minister-president Kris Peeters. Groen wil de woonbonus beperken tot de eerste woning gedurende maximaal 15 jaar. Vlaams Belang wil de bonus behouden, maar bij een eventuele hervorming dient vooral te worden ingezet op het stimuleren van wonen in de stad. Op hoe de woonbonus precies zal worden ingevuld blijft het wachten tot na de verkeizingen. Volgens huidig minister-president Kris Peeters wordt de nieuwe regeling in ieder geval op zijn vroegst op 1 januari 2015 van kracht. (Belga/BO)