De Dienst Vastgoedakten neemt een deel van de bevoegdheden van de federale Comités van Aankoop over waardoor de Vlaamse overheid voortaan zelf akten kan verlijden bij transacties van onroerend goed.

Door overbevraging en onderbemanning bij de federale Aankoopcomités kennen vastgoedtransacties van de overheid, zoals onteigeningen of de verkoop van overheidsgrond, vaak een lange doorlooptijd. "Dankzij de overnames van een aantal deeltaken door de Dienst Vastgoedakten, zoals de voorbereiding, ondertekening en nazorg van akten wordt deze doorlooptijd gevoelig ingekort", zegt minister Muyters.

Het is de bedoeling om de bevoegdheden van de Vlaamse Dienst
Vastgoedakten geleidelijk aan uit te breiden. Zo zal onder meer bekeken worden of de Dienst ook kan optreden voor andere overheden of bij minnelijke onteigeningen. "Daarbij zullen we oog blijven hebben voor de belangrijkste reden voor de oprichting ervan: een efficiënte en kwaliteitsvolle afhandeling van dossiers, waardoor investeringsprojecten geen nodeloze vertraging oplopen", aldus Muyters.

Door het verlijden van de akte voor de verkoop van een grondoverschot aan de vzw Kazerne Dossin kunnen de werken voor het nieuwe gebouw van het Holocaustmuseum in Mechelen alvast sneller van start gaan, verzekert de Dienst Vastgoedakten. De Dienst voorziet om in 2010 ongeveer 300 dossiers af te handelen.

De Dienst Vastgoedakten neemt een deel van de bevoegdheden van de federale Comités van Aankoop over waardoor de Vlaamse overheid voortaan zelf akten kan verlijden bij transacties van onroerend goed. Door overbevraging en onderbemanning bij de federale Aankoopcomités kennen vastgoedtransacties van de overheid, zoals onteigeningen of de verkoop van overheidsgrond, vaak een lange doorlooptijd. "Dankzij de overnames van een aantal deeltaken door de Dienst Vastgoedakten, zoals de voorbereiding, ondertekening en nazorg van akten wordt deze doorlooptijd gevoelig ingekort", zegt minister Muyters. Het is de bedoeling om de bevoegdheden van de Vlaamse Dienst Vastgoedakten geleidelijk aan uit te breiden. Zo zal onder meer bekeken worden of de Dienst ook kan optreden voor andere overheden of bij minnelijke onteigeningen. "Daarbij zullen we oog blijven hebben voor de belangrijkste reden voor de oprichting ervan: een efficiënte en kwaliteitsvolle afhandeling van dossiers, waardoor investeringsprojecten geen nodeloze vertraging oplopen", aldus Muyters. Door het verlijden van de akte voor de verkoop van een grondoverschot aan de vzw Kazerne Dossin kunnen de werken voor het nieuwe gebouw van het Holocaustmuseum in Mechelen alvast sneller van start gaan, verzekert de Dienst Vastgoedakten. De Dienst voorziet om in 2010 ongeveer 300 dossiers af te handelen.