Dat besliste het Grondwettelijk Hof in twee afzonderlijke arresten waarin de vernietiging van verschillende delen van dat decreet werd gevorderd. Het eerste beroep werd ingediend door onder andere FDF'ers Eric Libert en Christian Van Eycken en door het Algemeen Eigenaars en Mede-Eigenaarssyndicaat. Het slaat op (onderdelen van) het luik dat bekend staat onder de titel "Wonen in eigen streek". Het bepaalt onder meer dat wie een woning of een verkaveling wil kopen in 69 geselecteerde gemeenten, een duurzame band met de betrokken gemeente moet aantonen.

Het tweede beroep, waarvan het arrest niet minder dan 189 bladzijden telt, werd ingediend door tientallen bedrijven uit de bouw- en vastgoedsector. Zij zijn vooral gekant tegen de bepaling dat bij grote verkavelingsprojecten een deel van de gronden moeten voorbehouden worden voor sociale woningbouw. Ze vinden dat de verplichting om gronden voor te behouden voor sociale kavels, weg moet vallen waar er nog voldoende semi-publieke gronden zijn. Ze vinden ook dat sociale woonorganisaties geen bevoorrechte positie mogen krijgen bij de aansnijding van woonuitbreidingsgebieden.

Vooraleer een uitspraak ten gronde te doen, besliste het Grondwettelijk Hof voor beide beroepen eerst een rist prejudiciële vragen te stellen aan het EU-Hof van Justitie. Daarbij zullen bepalingen uit het decreet worden afgetoetst aan Europese verdragen, beschikkingen en richtlijnen.

Dat besliste het Grondwettelijk Hof in twee afzonderlijke arresten waarin de vernietiging van verschillende delen van dat decreet werd gevorderd. Het eerste beroep werd ingediend door onder andere FDF'ers Eric Libert en Christian Van Eycken en door het Algemeen Eigenaars en Mede-Eigenaarssyndicaat. Het slaat op (onderdelen van) het luik dat bekend staat onder de titel "Wonen in eigen streek". Het bepaalt onder meer dat wie een woning of een verkaveling wil kopen in 69 geselecteerde gemeenten, een duurzame band met de betrokken gemeente moet aantonen. Het tweede beroep, waarvan het arrest niet minder dan 189 bladzijden telt, werd ingediend door tientallen bedrijven uit de bouw- en vastgoedsector. Zij zijn vooral gekant tegen de bepaling dat bij grote verkavelingsprojecten een deel van de gronden moeten voorbehouden worden voor sociale woningbouw. Ze vinden dat de verplichting om gronden voor te behouden voor sociale kavels, weg moet vallen waar er nog voldoende semi-publieke gronden zijn. Ze vinden ook dat sociale woonorganisaties geen bevoorrechte positie mogen krijgen bij de aansnijding van woonuitbreidingsgebieden. Vooraleer een uitspraak ten gronde te doen, besliste het Grondwettelijk Hof voor beide beroepen eerst een rist prejudiciële vragen te stellen aan het EU-Hof van Justitie. Daarbij zullen bepalingen uit het decreet worden afgetoetst aan Europese verdragen, beschikkingen en richtlijnen.