De deputatie gaat daarmee in tegen het standpunt van Vlaams minister Geert Bourgeois, die deze raad alle beroepen tegen gemeentelijke beslissingen wil laten behandelen, wat nu een bevoegdheid is van de provinciale deputaties.

De Vlaamse overheid richtte de raad in 2009 op als sneller alternatief voor een procedure bij de Raad van State. "Voor Vlaams-Brabant werden al 170 verzoekschriften bij de raad ingediend."

Anderhalf jaar na zijn oprichting deed de raad een eerste uitspraak. Decretaal mag dergelijk beroep slechts drie maanden in beslag nemen. Het is bedroevend dat deze Vlaamse raad een aanvrager van een bouwvergunning op die manier kan gijzelen", aldus de gedeputeerden Julien Dekeyser (Open VLD) en Jean-Pol Olbrechts (CD&V).

Wie beroep wil aantekenen tegen een gemeentelijke beslissing over een vergunningsaanvraag moet in eerste instantie terecht bij de deputatie en vervolgens eventueel bij de raad voor vergunningsbetwisting.

De Vlaams-Brabantse deputatie kant zich tegen de optie van Bourgeois om het provinciaal niveau te schrappen ten voordele van de raad. Volgens Het Belang van Limburg hakt de Vlaamse regering hierover vrijdag de knoop door.

De deputatie gaat daarmee in tegen het standpunt van Vlaams minister Geert Bourgeois, die deze raad alle beroepen tegen gemeentelijke beslissingen wil laten behandelen, wat nu een bevoegdheid is van de provinciale deputaties. De Vlaamse overheid richtte de raad in 2009 op als sneller alternatief voor een procedure bij de Raad van State. "Voor Vlaams-Brabant werden al 170 verzoekschriften bij de raad ingediend."Anderhalf jaar na zijn oprichting deed de raad een eerste uitspraak. Decretaal mag dergelijk beroep slechts drie maanden in beslag nemen. Het is bedroevend dat deze Vlaamse raad een aanvrager van een bouwvergunning op die manier kan gijzelen", aldus de gedeputeerden Julien Dekeyser (Open VLD) en Jean-Pol Olbrechts (CD&V). Wie beroep wil aantekenen tegen een gemeentelijke beslissing over een vergunningsaanvraag moet in eerste instantie terecht bij de deputatie en vervolgens eventueel bij de raad voor vergunningsbetwisting. De Vlaams-Brabantse deputatie kant zich tegen de optie van Bourgeois om het provinciaal niveau te schrappen ten voordele van de raad. Volgens Het Belang van Limburg hakt de Vlaamse regering hierover vrijdag de knoop door.