27 gemeenten uit Vlaams-Brabant hebben met de steun van de provincie energieaudits laten uitvoeren in 70 gebouwen. Daaruit blijkt dat 10 miljoen kWh kan bespaard worden op gas, elektriciteit en stookolie en 2,7 miljoen kilo CO2-uitstoot kan worden vermeden.

Daarvoor is wel een investering van 5,8 miljoen euro nodig. Dat bedrag zou op 7 jaar terugverdiend kunnen worden, aangezien de energieaudits een jaarlijkse kostenbesparing van 840.000 euro opleveren.

Uit de audits blijkt namelijk dat in de meeste gebouwen al aanzienlijk energie bespaard kan worden via kleine maatregelen: het correct afstellen van de verwarmings- en ventilatie-installatie, aanpassing van het vermogen en/of draaiuren van de pompen en verbetering van de luchtdichtheid. Andere maatregelen vragen een grotere investering, zoals renovatie van de stookplaats, vervanging van enkel glas of het plaatsen van dakisolatie.

Volgens gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts (CD&V) kan door toepassing van de voorgestelde besparingsmaatregelen 2,7 miljoen kilo CO2 vermeden worden, wat overeenkomt met 27,2 miljoen km auto rijden of 20.400 bomen die een jaar lang groeien.

In vergelijking met het huidige verbruik kan 33 procent bespaard worden op elektriciteit - hetgeen overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 2.857 gezinnen -, 60 procent op brandstof, evenals 34.000 m2 water.

27 gemeenten uit Vlaams-Brabant hebben met de steun van de provincie energieaudits laten uitvoeren in 70 gebouwen. Daaruit blijkt dat 10 miljoen kWh kan bespaard worden op gas, elektriciteit en stookolie en 2,7 miljoen kilo CO2-uitstoot kan worden vermeden. Daarvoor is wel een investering van 5,8 miljoen euro nodig. Dat bedrag zou op 7 jaar terugverdiend kunnen worden, aangezien de energieaudits een jaarlijkse kostenbesparing van 840.000 euro opleveren. Uit de audits blijkt namelijk dat in de meeste gebouwen al aanzienlijk energie bespaard kan worden via kleine maatregelen: het correct afstellen van de verwarmings- en ventilatie-installatie, aanpassing van het vermogen en/of draaiuren van de pompen en verbetering van de luchtdichtheid. Andere maatregelen vragen een grotere investering, zoals renovatie van de stookplaats, vervanging van enkel glas of het plaatsen van dakisolatie. Volgens gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts (CD&V) kan door toepassing van de voorgestelde besparingsmaatregelen 2,7 miljoen kilo CO2 vermeden worden, wat overeenkomt met 27,2 miljoen km auto rijden of 20.400 bomen die een jaar lang groeien. In vergelijking met het huidige verbruik kan 33 procent bespaard worden op elektriciteit - hetgeen overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 2.857 gezinnen -, 60 procent op brandstof, evenals 34.000 m2 water.