Uit de barometer van het Belgisch Notariaat blijkt dat het aantal verkopen in het derde kwartaal met bijna 6 procent is gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal. Vooral in juli was er weinig activiteit op de vastgoedmarkt, wat gedeeltelijk toe te schrijven is aan het feit dat er in de zomer traditioneel minder vastgoed wordt gekocht en verkocht. Toch is er in september geen sprake van een herstel en houdt de dalende trend bovendien aan, luidt het. Een en ander kan te maken hebben met de stijgende prijzen.

Gewesten en provincies

In alle drie de gewesten is een dalende activiteit merkbaar. Vlaanderen noteert een terugval met 6 procent. In Wallonië daalt de activiteit met bijna 5 procent en in Brussel met ruim 8 procent. Ook op provinciaal niveau is de terugval algemeen. Oost-Vlaanderen heeft het meest te lijden onder de impasse met een daling met bijna -9 procent. Waals-Brabant, Luxemburg en Antwerpen houden redelijk stand. In vergelijking met het tweede kwartaal zakt de verkoop van het vastgoed met respectievelijk 0,9 procent, 1,5 procent en 3,1 procent.

Prijzen

Wat de vastgoedprijzen betreft, wordt op nationaal niveau een stijging genoteerd met 1,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Op de Vlaamse vastgoedmarkt stijgt de gemiddelde prijs van 212.383 euro naar 217.781 euro. In Wallonië wordt een bescheiden prijsdaling genoteerd van 148.719 euro naar 147.291 euro. In het Brusselse gewest zakt de prijs van 352.705 euro naar 329.996 euro.

Uit de barometer van het Belgisch Notariaat blijkt dat het aantal verkopen in het derde kwartaal met bijna 6 procent is gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal. Vooral in juli was er weinig activiteit op de vastgoedmarkt, wat gedeeltelijk toe te schrijven is aan het feit dat er in de zomer traditioneel minder vastgoed wordt gekocht en verkocht. Toch is er in september geen sprake van een herstel en houdt de dalende trend bovendien aan, luidt het. Een en ander kan te maken hebben met de stijgende prijzen. Gewesten en provinciesIn alle drie de gewesten is een dalende activiteit merkbaar. Vlaanderen noteert een terugval met 6 procent. In Wallonië daalt de activiteit met bijna 5 procent en in Brussel met ruim 8 procent. Ook op provinciaal niveau is de terugval algemeen. Oost-Vlaanderen heeft het meest te lijden onder de impasse met een daling met bijna -9 procent. Waals-Brabant, Luxemburg en Antwerpen houden redelijk stand. In vergelijking met het tweede kwartaal zakt de verkoop van het vastgoed met respectievelijk 0,9 procent, 1,5 procent en 3,1 procent. PrijzenWat de vastgoedprijzen betreft, wordt op nationaal niveau een stijging genoteerd met 1,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Op de Vlaamse vastgoedmarkt stijgt de gemiddelde prijs van 212.383 euro naar 217.781 euro. In Wallonië wordt een bescheiden prijsdaling genoteerd van 148.719 euro naar 147.291 euro. In het Brusselse gewest zakt de prijs van 352.705 euro naar 329.996 euro.