In heel Europa neemt de vergrijzing sterk toe. In België is 18% van de bevolking ouder dan 65 jaar. In 2030 zou dat 22% zijn en tegen 2060 zelfs meer dan 25%. Duitsland kent een nog verontrustender evolutie. Daar vertegenwoordigen de 65-plussers nu al meer dan 20% van de bevolking en tegen 2030 zou dat 28% worden.

Volgens Sébastien Berden, bij de vastgoedbevak Cofinimmo verantwoordelijk voor het departement Healthcare, voldoet de verzorgingsinfrastructuur die meer dan 30 jaar geleden opgetrokken werd, niet meer aan de behoeften. Het grote struikelblok is de kostprijs. Rusthuizen moeten aan meer en strengere normen voor brandveiligheid, comfort, milieu enzovoort voldoen. Dat drijft het prijskaartje op. En het vereist een professionalisering van de sector, die op haar beurt leidt tot een, soms grensoverschrijdende, consolidatie van operators en rusthuizen.

Dat, in combinatie met de moeilijkere publieke financiering, maakt dat de privésector - uitbaters van rusthuizen en investeerders in vastgoed - een almaar strategischer rol spelen in deze en andere sectoren, bijvoorbeeld gevangenissen, scholen of ziekenhuizen.

Vastgoed afstoten

De financiering van het onroerend goed is een niet te verwaarlozen uitgavenpost voor het management van een rusthuis. Bovendien heeft de toenemende reglementering ook een impact op het vastgoed en de kostprijs ervan. Het brengt de uitbaters van rusthuizen er almaar vaker toe het vastgoed af te stoten via sale-and-lease-backoperaties. Doordat de vastgoedprofessionals het vastgoed beheren, kunnen de uitbaters van de opvangstructuren zich concentreren op hun kernactiviteit.

In ons land gaat die evolutie gepaard met een sterke tendens naar diversificatie bij veel vastgoedinvesteerders. "De kantorenvoorraad is te groot", zegt Bruno Duquesne, partner in het advocatenkantoor CMS DeBacker. "Dat geeft de vastgoedoperators een nieuwe reden om zich op andere soorten activa te richten."

Die drang tot diversificatie heeft in België al snel geleid tot een aanzienlijke toevloed van investeringen in de sector van de rusthuizen. In 2005 ging het om amper 20 miljoen euro. In 2012 werd een recordniveau van 260 miljoen euro bereikt (14% van het totale volume).

Philippe Coulée

Het volledige artikel leest in de vastgoedrubriek van de Trends van 27 februari.

In heel Europa neemt de vergrijzing sterk toe. In België is 18% van de bevolking ouder dan 65 jaar. In 2030 zou dat 22% zijn en tegen 2060 zelfs meer dan 25%. Duitsland kent een nog verontrustender evolutie. Daar vertegenwoordigen de 65-plussers nu al meer dan 20% van de bevolking en tegen 2030 zou dat 28% worden.Volgens Sébastien Berden, bij de vastgoedbevak Cofinimmo verantwoordelijk voor het departement Healthcare, voldoet de verzorgingsinfrastructuur die meer dan 30 jaar geleden opgetrokken werd, niet meer aan de behoeften. Het grote struikelblok is de kostprijs. Rusthuizen moeten aan meer en strengere normen voor brandveiligheid, comfort, milieu enzovoort voldoen. Dat drijft het prijskaartje op. En het vereist een professionalisering van de sector, die op haar beurt leidt tot een, soms grensoverschrijdende, consolidatie van operators en rusthuizen. Dat, in combinatie met de moeilijkere publieke financiering, maakt dat de privésector - uitbaters van rusthuizen en investeerders in vastgoed - een almaar strategischer rol spelen in deze en andere sectoren, bijvoorbeeld gevangenissen, scholen of ziekenhuizen.Vastgoed afstotenDe financiering van het onroerend goed is een niet te verwaarlozen uitgavenpost voor het management van een rusthuis. Bovendien heeft de toenemende reglementering ook een impact op het vastgoed en de kostprijs ervan. Het brengt de uitbaters van rusthuizen er almaar vaker toe het vastgoed af te stoten via sale-and-lease-backoperaties. Doordat de vastgoedprofessionals het vastgoed beheren, kunnen de uitbaters van de opvangstructuren zich concentreren op hun kernactiviteit. In ons land gaat die evolutie gepaard met een sterke tendens naar diversificatie bij veel vastgoedinvesteerders. "De kantorenvoorraad is te groot", zegt Bruno Duquesne, partner in het advocatenkantoor CMS DeBacker. "Dat geeft de vastgoedoperators een nieuwe reden om zich op andere soorten activa te richten."Die drang tot diversificatie heeft in België al snel geleid tot een aanzienlijke toevloed van investeringen in de sector van de rusthuizen. In 2005 ging het om amper 20 miljoen euro. In 2012 werd een recordniveau van 260 miljoen euro bereikt (14% van het totale volume). Philippe CouléeHet volledige artikel leest in de vastgoedrubriek van de Trends van 27 februari.