Het is de OESO die het zegt.
Janssens: "Helemaal niet. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) noteert dat de huizenprijzen met respectievelijk 60 en 50 procent méér gestegen zijn dan de huishuren en de inkomens. Dat is iets anders dan stellen dat de prijzen overdreven zijn. Bovendien is 1980 een heel slecht jaar om als referentiebasis te nemen. In sommige landen was de economische crisis al zwaar aan het huishouden, bij ons begon ze zich nog maar net te manifesteren. Het was een periode met ongelooflijke onevenwichten. Als je die als vertrekpunt neemt, hoef je niet verwonderd te zijn dat je ook sterk verschillende evoluties vaststelt.

Concluderen dat de prijzen overdreven zijn, is te kort door de bocht? Janssens: "Veel te kort door de bocht. Kijk, vastgoed moet je bekijken als een soort eeuwigdurende obligaties: als de reële rente daalt, stijgt de prijs van de obligatie. Dat is ook zo met het vastgoed. Welnu, in 1980 kenden we rentetarieven van rond 13 procent! Die zijn intussen fors afgenomen en daardoor zijn de vastgoedprijzen relatief even fors gestegen."

Maar misschien zullen zelfs overtrokken berichten wegen op de prijzen? Janssens: "Welnee. Er wordt zoveel nonsens gelanceerd. Dat maakt mensen wel even argwanend, maar over een paar weken zijn ze dat allemaal weer vergeten. Pas op, ik zeg niet dat er niets kan gebeuren. Vandaag staat de rente heel laag, maar wij zullen niet beweren dat dat zo gaat blijven. Uiteindelijk is de bepalende factor voor de prijzen: het verschil tussen de (nominale) rente en de inflatie."

Luc Baltussen

(bron: Knack)

Het is de OESO die het zegt.Janssens: "Helemaal niet. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) noteert dat de huizenprijzen met respectievelijk 60 en 50 procent méér gestegen zijn dan de huishuren en de inkomens. Dat is iets anders dan stellen dat de prijzen overdreven zijn. Bovendien is 1980 een heel slecht jaar om als referentiebasis te nemen. In sommige landen was de economische crisis al zwaar aan het huishouden, bij ons begon ze zich nog maar net te manifesteren. Het was een periode met ongelooflijke onevenwichten. Als je die als vertrekpunt neemt, hoef je niet verwonderd te zijn dat je ook sterk verschillende evoluties vaststelt. Concluderen dat de prijzen overdreven zijn, is te kort door de bocht? Janssens: "Veel te kort door de bocht. Kijk, vastgoed moet je bekijken als een soort eeuwigdurende obligaties: als de reële rente daalt, stijgt de prijs van de obligatie. Dat is ook zo met het vastgoed. Welnu, in 1980 kenden we rentetarieven van rond 13 procent! Die zijn intussen fors afgenomen en daardoor zijn de vastgoedprijzen relatief even fors gestegen." Maar misschien zullen zelfs overtrokken berichten wegen op de prijzen? Janssens: "Welnee. Er wordt zoveel nonsens gelanceerd. Dat maakt mensen wel even argwanend, maar over een paar weken zijn ze dat allemaal weer vergeten. Pas op, ik zeg niet dat er niets kan gebeuren. Vandaag staat de rente heel laag, maar wij zullen niet beweren dat dat zo gaat blijven. Uiteindelijk is de bepalende factor voor de prijzen: het verschil tussen de (nominale) rente en de inflatie." Luc Baltussen (bron: Knack)